Parafia rzymskokatolicka pw.
Św. Józefa - Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny

Wśród nich jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa

Przejdź do Słowa na dziś

Słowo na dziś

O Św. Józefie

 JÓZEF to imię hebrajskie. Etymologicznie znaczy: „niech pomnoży”,  domyślnie – „Bóg dobra” lub – „niech przyda Pan” (drugiego syna).  Bibliotheca Sanctorum wymienia ponad dwudziestu pięciu świętych tego  imienia. W całym Kościele jednak i wśród wiernych największej czci  doznaje św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Marii Panny. Pod takim tez  wezwaniem św. Józef jest patronem naszej wspólnoty parafialnej. Św.  Józef, Oblubieniec Najświętszej Marii Panny pochodził z królewskiego rodu  Dawida. Zaręczony z Maryją stanął wkrótce przed tajemnicą cudownego  poczęcia Jezusa – Zbawiciela świata. Pierwszą jego reakcją po zetknięciu  się z tą tajemnicą była chęć dyskretnego usunięcia się. Wprowadzony  jednak przez anioła w tę tajemnicę, wziął brzemienną Maryję do siebie i podjął się roli domniemanego ojca i żywiciela św. Rodziny, uczestnika  tajemnicy wcielenia. Ostatni raz na kartach Ewangelii spotykamy go, gdy wraz z Maryją i dwunastoletnim Jezusem udaje się z pielgrzymką do Jerozolimy i wraca do domu. Wolno sądzić, iż niedługo potem, przypuszczalnie jeszcze przed rozpoczęciem publicznej działalności przez Jezusa, zakończył życie. Kult św. Józefa wcześnie rozpoczął się na schodzie. Na Zachodzie w sposób wyraźny zaznacza się dopiero w IX wieku. W liturgii łacińskiej czci się go dopiero w wieku XV. Od roku 1621 dzień 19 marca jest świętem, w którym Kościół rzymsko-kat. w sposób uroczysty czci św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Papież Pius IX w 1870 r. oglasza św. Józefa patronem całego Kościoła. Z kolei papież Pius XII w 1955 r. ogłasza dzień 1 maja jego świętem i ustanawia go patronem robotników. Jest on dla nas wszystkich wzorem doskonałego chrześcijanina i patronem dobrej śmierci. Swoją opieką obejmuje rodzinę chrześcijańską, chrześcijańską szkołę i wszystkich potrzebujących. W naszej parafii, tak jak w całym Kościele, dniem w którym szczególnie czcimy św. Józefa jest 19 marca. Na ten właśnie dzień przypadają uroczystości odpustowe. Ponadto we środy sprawowana jest Msza św. wotywna o św. Józefie.