SPOTKANIA

ostatnia niedziela miesiąca: godz. 15.30

Informacji udziela ks. G. Dobosz.

Pierwszą Grupę Modlitwy założył sam o. Pio w 1947 r. jako odpowiedź na wezwanie pp. Piusa XII, by modlitwą zwyciężać zło na świecie. Stolica Apostolska zaaprobowała istnienie Grup i zatwierdziła ich Statut 3 maja 1986 r. W naszej parafii Grupa powstała jako owoc pielgrzymki parafialnej na kanonizację o. Pio w czerwcu 2002 r. Zaaprobował ją proboszcz parafii ks. kan. Stanisław Dziwulski. Należy do niej ok. 100 osób. W styczniu 2003 r. podczas wyborów, przeprowadzonych wobec delegata Metropolity Lubelskiego, wybrano Zarząd Grupy w następującym składzie: Wanda Tańska-Wiśniewska – kierownik, Małgorzata Bielecka – wiecekierownik, Barbara Paśnikowska – wicekierownik, ks. dr Zbigniew Wójtowicz – kierownik duchowny, nie zostało jeszcze odsadzone stanowisko sekretarza, który wchodzi również do Zarządu.

Zgodnie ze wskazaniami o. Pio uczestnik grupy Modlitewnej powinien:

  • Codziennie odmówić jakąś dowolną modlitwę w aktualnych intencjach;
  • Raz w miesiącu spotkać się z innymi członkami Grupy;
  • Przynajmniej raz w tygodniu przeczytać fragment Pisma św. i wyciągnąć dla swego życia dobre postanowienia;
  • Starać się żyć w łasce uświęcającej;
  • Przynajmniej raz w miesiącu poświęcić trochę czasu na modlitwę adoracyjną przed Najświętszym Sakramentem;
  • Starać się praktykować w otoczeniu bratnią miłość.
  • W miarę swoich możliwości włączyć się w spełnianie dobrych dzieł. Modlitwa znajduje swoje dopełnienie w dziełach miłości.

Przywilejem członków Grupy jest to, że stają się duchowymi synami i córkami o. Pio i zostają objęci Jego opieką z nieba. Obiecał to o. Pio, gdy mówił: „Przyjmuję cię chętnie za mego syna duchowego, ale pod warunkiem, że będziesz zawsze szlachetnie postępował i dawał dobry przykład życia chrześcijańskiego”.

SPOTKANIA NASZEJ GRUPY ODBYWAJĄ SIĘ W OSTATNIĄ NIEDZIELĘ KAŻDEGO MIESIĄCA O GODZ. 15.30

Decyzja o udziale w Grupie Modlitwy o. Pio powinna nastąpić po głębokim namyśle, aby przyjęte dobrowolnie obowiązki były spełniane chętnie i z radością. Gdyby ktoś chciał stać się uczestnikiem naszej Grupy, powinien się zgłosić do ks. Zbigniewa Wójtowicza i wypełnić kartę zgłoszeniową.

W imieniu Zarządu
ks. Zbigniew Wójtowicz