Parafia rzymskokatolicka pw.
Św. Józefa - Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny

Wśród nich jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa

Przejdź do Słowa na dziś

Słowo na dziś

Ruch Maitri i biuro adopcji serca

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” jest członkiem założycielem Ogólnopolskiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Obecnie funkcjonuje w ramach dziesięciu wspólnot działających przy parafiach (Gdańsk, Białystok, Warszawa, Lublin, Bytom, Gliwice, Rybnik, Racibórz, Pyskowice, Wrocław). Wspólnoty posiadają w ramach parafii opiekunów duchowych, pozostają także w kontaktach z biskupami diecezjalnymi. Krajowym duszpasterzem Ruchu jest o. Jan Jacek Stefanów SVD.

Słowo maitri – przyjaźń, zostało przyjęte jako sanskryckie określenie najbliższe znaczeniu miłości współczującej i nie stawiającej barier. Przyjęcie w nazwie Ruchu słowa pochodzącego z języka tych ludzi, którym od samego początku uczestnicy Ruchu pomagali, ma wskazywać na szacunek dla nich samych, ich dóbr duchowych i moralnych, społecznych i kulturalnych odbijających promień Prawdy oświecającej wszystkich ludzi.  Wraz ze swym rozwojem Ruch ukierunkował się na współpracę z polskimi misjonarzami pracującymi wśród najbiedniejszych mieszkańców Indii, Ameryki Południowej i Afryki. Przez wiele lat Członkowie Ruchu blisko współpracowali też z o. Marianem Żelazkiem SVD, opiekującym się trędowatymi w mieście Puri w Indiach.

Uczestnictwo w Ruchu od początku jego istnienia wiąże się ściśle z formacją duchową członków i pracą na rzecz ubogich i głodujących. W swoich szeregach Ruch skupia osoby świeckie wszystkich stanów, niektóre z nich posiadają wykształcenie teologiczne. Ruch uznał za patronów św. Franciszka i bł. Matkę Teresę. Każdy z uczestników wypełnia swoje zadanie odpowiednio do swej sytuacji życiowej i zdolności dostrzegania problemów nędzy, głodu i braku jedności we współczesnym świecie. Ewangelia i duchowość bł. Matki Teresy stanowią fundament w poszukiwania dróg realizacji tego zadania. Takie działanie jest szczególnym rysem Ruchu. W ciągu wielu lat istnienia Ruch stał się jednym z największych dzieł prowadzonych na rzecz misji przez katolicki laikat w ścisłej współpracy z Kościołem.

Lubelska wspólnota Ruchu powstała przy parafii św. Józefa w 2002 roku realizuje charyzmat pomocy najbiedniejszym z biednych poprzez dzieło Adopcji Serca. Udział w programie oznacza moralne zobowiązanie ofiarodawcy do niesienia pomocy konkretnemu, znanemu z nazwiska i imienia podopiecznemu. Celem Adopcji jest uchronienie najbiedniejszych od śmierci głodowej i chorób oraz zapewnienie dzieciom środków na naukę, opiekę medyczną i przygotowanie do samodzielnego życia. Ofiarodawca otrzymuje kwestionariusz osobowy i zdjęcie dziecka, może także podjąć z nim korespondencję.

Składki dotyczące poszczególnych programów Adopcji Serca:
Szkoła podstawowa – 13 €/miesięcznie
⃰ Szkoła Średnia – 17 €/miesięcznie
⃰ Adopcja Szkolna – 7 €/miesięcznie

Lubelska wspólnota Ruchu „Maitri” poprzez swoje zaangażowanie wspiera współpracujące z nią placówki misyjne w Demokratycznej Rep. Konga, Ruandzie, Burundi, Kamerunie. Placówki te prowadzą zgromadzenia misyjne: Sióstr od Aniołów, Sióstr Kanoniczek Ducha Św. de Saxia

W ramach programu „Adopcji Serca” wspólnota prowadzi także alternatywne formy pomocy:

Dożywianie – pomoc anonimowym dzieciom poprzez wsparcie konkretnego ośrodka dożywiania i leczenia – deklaracja dowolnej kwoty na dowolny okres.

Projekty pomocowe:
– zakup leków i żywności
– budowa wodociągów remonty budynków szkół, przedszkoli, placówek medycznych
– zakup wyposażenia w/w obiektów
– zakup środków transportu dla misjonarzy i personelu medycznego

Środki na wyżej wymienione cele są pozyskiwane ze zbiórek parafialnych i darowizn od osób fizycznych.

Wszystkich, którzy w jakiejkolwiek formie chcieliby się włączyć w dzieło pomocy najbiedniejszym zapraszamy do współpracy lub finansowego wsparcia. Deklarowane kwoty należy wpłacać na konto:

Ruch MAITRI przy Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym w Lublinie

Bank: PeKaO S.A. III/O Lublin 76124023821111000039260677

Kontakt telefoniczny: (081) 525-78-56 w godzinach pracy biura.
Kontakt mailowy: maitri@kuria.lublin.pl
Strona internetowa: www.maitri.pl
Adres: Ruch „Maitri”, Parafia św. Józefa, ul. Filaretów 7, 20-609 Lublin

Terminy dyżurów:

Wtorek 16.00 – 18.00

Spotkania formacyjne lubelskiej wspólnoty Ruchu i współpracujących z nią wolontariuszy odbywają się w czwartki o godz. 17.00 w sali bł. Matki Teresy z Kalkuty w budynku parafialnym (wejście od ulicy Rymwida).

Spotkania całej wspólnoty Ruchu i osób zaangażowanych w dzieło Adopcji Serca odbywają się raz w miesiącu po uzgodnieniu terminu z duszpasterzem.