urodzony w 1974

dr teologii

święcenia: 22.05.1999

proboszcz parafii od 01.07.2014

wikariusz biskupi do spraw młodzieży

czł. Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów

konsultor Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski

Grupy w parafii:

Akcja Katolicka

Koła Różańcowe

Ruch Solidarności z ubogimi ,,Maitri”

Rada Duszpasterska

adres kontakotwy: babadas@poczta.onet.pl