dr nauk humanistycznych, mgr teologii i filologii klasycznej

Urodzony w 1962 w Bełżycach, diecezja lubelska

święcenia: 13 grudnia 1986

kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej

prac. naukowy KUL

moderator Archidiecezjalnej Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Praca w parafii:
Redakcja Gazety Parafialnej „Ku Wspólnocie”