OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W środę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to wolny dzień od pracy, tym bardziej mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele Msze Święte będą sprawowane według następującego porządku: 7.00, 8.30, 10.00, 17.00 i 19.00. W tę uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom.

1 i 2 listopada o godz. 12.00 na lubelskich cmentarzach będą Msze Święte, a po nich procesje żałobne.

2. Zaś w czwartek, 2 listopada, w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tak zwany Dzień Zaduszny. W naszym kościele tego dnia sprawujemy Msze Święte o następujących godzinach: 7.00, 8.30, 10.00, 17.00 i 19.00. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez papieża. Na modlitwę wypominkową zapraszamy codziennie po Mszy świętej o godz. 18.00 a w niedziele o godz. 18.00.

3. W tym tygodniu przypada też pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W naszych modlitwach w czwartek będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz prosić o liczne i święte powołania kapłańskie, zwłaszcza podczas Mszy Świętej o godz. 18.00. W piątek nabożeństwo pierwszopiątkowe po Mszy św. o godz. 7.00. Zachęcamy do spowiedzi świętej podczas Mszy świętych porannych a po południu po nabożeństwie pokutnym i podczas Mszy świętych wieczorowych. Nabożeństwo pierwszosobotnie rozpoczniemy o godz.17.00.

4. W tym tygodniu, 3 listopada, przypada pierwsza rocznica śmierci Księdza Prałata Stanisława Dziwulskiego, który posługiwał naszej wspólnocie parafialnej przez 33 lata w tym 25 lat jako proboszcz parafii. Dziękuję za pamięć o nim w modlitwie a zwłaszcza zamawiane Msze święte. Tego dnia zapraszamy na Msze święte w jego intencji o godz. 8.00 i 18.00.

5. 4 listopada imieniny świętuje pan Karol Kowalski, nasz organista. Składamy mu najlepsze życzenia dziękując za pełną zaangażowania posługę w naszej parafii.

6. Spotkanie redakcji naszej gazety parafialnej „ Ku Wspólnocie” w najbliższy piątek 3 listopada o godz. 19.00. 7. Odbiorem technicznym zakończyliśmy prace związane z instalacją elektrowni fotowoltaicznej w naszej parafii. Bardzo dziękujemy za ofiary składane na ten cel w minionym tygodniu

Komentarze zostały wyłączone.