BIERZMOWANIE W PARAFII ŚW. JÓZEFA W LUBLINIE

Strona dla kandydatów do bierzmowania i rodziców z aktualnymi informacjami, programem spotkań, ogłoszeniami.


Kalendarz spotkań

01.09.2023 – godz. 17.40-18:00 – pierwszy piątek miesiąca – spotkanie w kościele dolnym oraz spowiedź w kościele i przyjęcie Pana Jezusa w komunii świętej

17.09.2022 – godz. 18:00-19:00 – spotkanie modlitewno-organizacyjne rodziców i kandydatów do bierzmowania w kościele

23.09.2023 – godz. 10:00-15:00 – dzień skupienia kandydatów do bierzmowania z diecezji w hali Targi Lublin

06.10.2023 – godz. 17.40-18:00 – pierwszy piątek miesiąca – spotkanie w kościele dolnym oraz spowiedź w kościele i przyjęcie Pana Jezusa w komunii świętej

22.10.2023 – godz. 17:15-18:50 – 1. spotkanie formacyjne w sali ToTu i warsztaty w grupach

03.11.2023 – godz. 17.40-18:00 – pierwszy piątek miesiąca – spotkanie w kościele dolnym oraz spowiedź w kościele i przyjęcie Pana Jezusa w komunii świętej

12.11.2023 – godz. 17:15-18:50 – 2. spotkanie formacyjne w sali ToTu i warsztaty w grupach

01.12.2023 – godz. 17.40-18:00 – pierwszy piątek miesiąca – spotkanie w kościele dolnym oraz spowiedź w kościele i przyjęcie Pana Jezusa w komunii świętej

03.12.2023 – godz. 18.00-18.30 – Celebracja w kościele z rodzicami – deklaracja przystąpienia do przygotowania do bierzmowania

10.12.2023 – godz. 17:15-18:50 – 3. spotkanie formacyjne w sali ToTu i warsztaty w grupach

17-20.12.2023 – Rekolekcje Adwentowe

05.01.2024 – godz. 17.40-18:00 – pierwszy piątek miesiąca – spotkanie w kościele dolnym oraz spowiedź w kościele i przyjęcie Pana Jezusa w komunii świętej

07.01.2024 – godz. 18.00-18.45 – Celebracja w kościele z rodzicami i chrzestnymi oraz świecami z chrztu – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

02.02.2024 – godz. 17.40-18:00 – pierwszy piątek miesiąca – spotkanie w kościele dolnym oraz spowiedź w kościele i przyjęcie Pana Jezusa w komunii świętej

18.02.2024 – godz. 17:15-18:50 – 4. spotkanie formacyjne w sali ToTu i warsztaty w grupach

25.02.2024 – godz. 18.00-18.45 – Celebracja w kościele z rodzicami – wręczenie krzyży, do poświęcenie w dniu bierzmowania

26-28.02.2024 – Rekolekcje szkolne dla szkół z terenu par. św. Józefa

01.03.2024 – godz. 17.40-18:00 – pierwszy piątek miesiąca – spotkanie w kościele dolnym oraz spowiedź w kościele i przyjęcie Pana Jezusa w komunii świętej

03.03.2024 – godz. 17:15-18:50 – 5. spotkanie formacyjne w sali ToTu i warsztaty w grupach

10.03.2024 – godz. 17:15-18:50 – 6. spotkanie formacyjne w sali ToTu i warsztaty w grupach

17-20.03.2024 – Rekolekcje parafialne i spowiedź rekolekcyjna wielkopostna

22.03.2024 – godz. 18.00 – Młodzieżowa Droga Krzyżowa na Majdanku – dla chętnych

05.04.2024 – pierwszy piątek miesiąca – z racji na wieczorny wyjazd do Siedlanowa do spowiedzi można przystąpić podczas rekolekcji wielkopostnych, ewentualnie dzień wcześniej w czwartek lub w piątek rano. Jedne kapłan będzie spowiadał również w Siedlanowie. Przyjęcie Pana Jezusa w komunii świętej w parafii rano lub w Siedlanowie.

05-06.04.2024 – Weekend z Duchem Świętym – rekolekcje w Siedlanowie. Wyjazd w piątek o godz. 16:00. Zbiórka o godz. 15:45 pod parafią. Powrót w sobotę wieczorem ok. 21.00.

07.04.2024 – godz. 17:15-18:50 – spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania w sali ToTu i warsztaty z zaproszonymi gośćmi – przekaz wiary w rodzinie

14.04.2024 – godz. 17:15-18:50 – 7. spotkanie formacyjne w sali ToTu i warsztaty w grupach

20.04.2024 – rekolekcje w parafii św. Józefa dla chętnych rodziców – rekolekcje Ruah prowadzi Przymierze Miłosierdzia, do którego należy cześć animatorów kandydatów do bierzmowania

21.04.2024 – godz. 18.00-18.45 – Celebracja w kościele z rodzicami – wybranie Patrona bierzmowania

28.04.2024 – godz. 17:15-18:50 – 8. spotkanie formacyjne w sali ToTu i warsztaty w grupach

03.05.2024 – pierwszy piątek miesiąca – spowiedź w kościele i przyjęcie Pana Jezusa w komunii świętej – przez cały dzień podczas uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

10.05.2024 – godz. 18.00 – Msza święta w intencji zdających egzamin ósmoklasistów

18.05.2024 – godz. 10.00-14.00 – rozmowa kończąca proces przygotowania do bierzmowania z każdym kandydatem

20.05.2024 – godz. 18:45 – próba przed bierzmowaniem

21.05.2024 – godz. 18:45 – spowiedź i próba przed bierzmowaniem dla kandydatów i świadków bierzmowania (świadkowie przynoszą zaświadczenia)

22.05.2024 – godz. 18:00 – Bierzmowaniem z ks. bp. Adamem Babem, po uroczystościach integracja i grill w parafii dla bierzmowanych, rodziców oraz świadków

01.06.2024 – Lednica 2000 – Wyjazd na największe ogólnopolskie spotkanie młodzieży katolickiej i dziękczynienie za bierzmowanie

Nagranie z poprzednich edycji wydarzenia:

Nagranie z ubiegłego roku:

Szczegóły wyjazdu https://cdmlublin.pl/Lednica2000

07.06.2024 – pierwszy piątek miesiąca – spowiedź w kościele i przyjęcie Pana Jezusa w komunii świętej

21-25.08.2024 – SMAL – Spotkanie Młodych Archidiecezji Lubelskiej w Garbowie – wyjazd dla bierzmowanych

Informacje: https://smal.lublin.pl/dla-katachetow/


Rozmowa końcowa przed bierzmowaniem

Na rozmowa kończąca proces przygotowania do bierzmowania w sobotę, 18 maja, zapraszamy wszystkich kandydatów w godz. 10.00-14.00 do sali ToTu.

Na rozmowę przychodzą kandydaci, którzy dostarczyli już akt chrztu, deklarację chęci przystąpienia do bierzmowania, opinię katechety i składkę. 

Kandydaci przychodzą z indeksem, można też z zaświadczeniem od świadka bierzmowania jeżeli już był u spowiedzi.

Rozmowa końcowa będzie składać się z dwóch części. Kandydatów, którzy uczestniczyli w przynajmniej 5 spotkaniach formacyjnych i weekendzie z Duchem Świętym dotyczy tylko część II.

I część rozmowy – z animatorem lub księdzem

 • składa się z 5 pytań
  • 1. katechizm i modlitwy – wylosowane zadanie przez kandydata – indeks s. 20-22
  • 2. katechizm i modlitwy – wybrane zadanie przez animatora – indeks s. 20-22
  • 3. Pytanie – wylosowane zadanie przez kandydata – indeks s. 30-49
  • 4. Pytanie – wylosowane zadanie przez kandydata – indeks s. 30-49
  • 5. Pytanie – wybrane zadanie przez animatora – indeks s. 30-49

Losowanie będzie się odbywać z przygotowanych karteczek.

II część rozmowy dla wszystkich kandydatów z księdzem podsumowująca proces przygotowania

 • 1. podsumowanie procesu przygotowania do bierzmowania
 • 2. patron z bierzmowania – dlaczego został wybrany wskazany Święty
 • 3. Obrzęd bierzmowania indeks s. 50-55.  Na pamięć uczymy się z obrzędu bierzmowania słów, które wypowiemy podczas liturgii:
  • Deklaracja kandydatów
   • Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”.
  • Dialog z biskupem
   • Biskup: N. Przyjmij znamię daru Ducha Świętego. [Ksiądz Biskup zwróci się do kandydata wybranym imieniem].
   • Kandydat: Amen.
   • Biskup: Pokój z tobą.
   • Kandydat: I z duchem twoim.

 


UCZESTNICTWO W SPOTKANIACH FORMACYJNYCH

Na stronie internetowej można sprawdzić uczestnictwo kandydatów głównie na spotkaniach formacyjnych oraz nieobecności usprawiedliwione. Spotkań formacyjnych podczas całego kursu jest 8.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PRHMIuxWtNx09Xp9rkt4Qdou-HesRz1zM4l93JuqrsQ/edit?usp=sharing

 


APLIKACJA – Przygotowanie do I części rozmowy:

Dobrą forma przygotowania i sprawdzenia wiedzy może być strona www i aplikacja zawierająca wszystkie pytania na rozmowę kończącą.

Aby korzystać z konta bierzmowani.pl wystarczy się zalogować na konto naszej parafii:
strona www: https://bierzmowani.pl/
Login: sw.jozeflublin@gmail.com
Hasło: oBWAHV

lub na konto demo:
E-mail: demo@bierzmowani.pl
Hasło: demo

Quiz:
https://bierzmowani.pl/quiz

Podcasty:
Na stronie bierzmowani po zalogowaniu można znaleźć również piosenki, 16 podcastów ks. Piotra Jarosiewicza z TikTok.

Można również pobrać aplikację na telefon:
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.bierzmowani&hl=pl&gl=US&pli=1


Świadek bierzmowania

Pełny tekst dokumentu wskazania duszpastersko-katechetyczne dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Lubelskiej
http://www.katecheza.lublin.pl/katecheza/dokumenty/dok_id/3235/gru_id/197

24. W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309). Tam, gdzie nie jest to możliwe, świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

25. Można zachować zwyczaj, że świadkiem bierzmowania jest osoba tej samej płci co kandydat.
Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi, powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (Por. KPK Kan. 874; 893).

26. Zadanie świadka bierzmowania nie ogranicza się do uczestnictwa i wypełnienia roli w liturgii bierzmowania, ale ma on przygotować kandydata do przyjęcia bierzmowania, a po przyjęciu tego sakramentu pomóc bierzmowanemu w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego (por. OB 5). Dlatego kandydaci powinni wybierać świadka na samym początku przygotowania do bierzmowania. Konieczne jest też podjęcie formacji świadków, która odpowiadałaby ich możliwościom oraz lokalnym uwarunkowaniom.

Inne informacje na temat świadka:

– Bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany wiernie postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem. Ma on być gwarantem pewnej pomocy duchowej, której każdy bierzmowany powinien odczuwać potrzebę.
– świadek zgłasza się do kancearii parafii, na terenie której mieszka, aby otrzymać zaświadczenie, że może pełnić funkcję, do której został poproszony. Dokument jest bezpłatny i wydawany bez oczekiwania.
– świadkiem powinna być osoba, która przystąpi do spowiedzi przed bierzmowaniem i do komunii podczas uroczystej liturgii 22 maja. W parafii św. Józefa spowiedź dla świadków i kandydatów do bierzmowania oraz rodziców odbędzie się 21 maja o godz. 18.45 w kościele. Świadek może wyspowiadać się równeiż wczesniej w innej parafii, potrzebny będzie tylko podpis na dokumencie, który otrzyma w kancelarii swojej parafii.


Patron – imię z bierzmowania

Wskazania duszpastersko-katechetyczne dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Lubelskiej:
23. Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sakramentem chrztu świętego, należy zachęcać kandydatów, aby zachowali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiały za tym określone racje duszpasterskie. W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. Przystępujący do sakramentu bierzmowania, pozostawiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe, powinni zapoznać się z życiorysem swojego patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu.
Listę imion świętych, z której wybieramy Patrona podamy na spotkaniu formacyjnym.

Weekend z Duchem Świętym

Najważniejszy moment przygotowania kandydatów do bierzmowania. W planie są spotkania mające na celu przybliżenie osoby Ducha Świętego, Msza święta oraz wspólne modlitwy o dary Ducha Świetego.

W planach jest również czas na odpoczynek i integrację: spacery, planszówka i zabawy, gry sportowe, ognisko oraz inne atrakcje. Będzie duże boisko do piłki nożnej.

Wyjazd 5 kwietnia o godz. 16:00; zbiórka o 15:45 pod parafią św. Józefa w Lublinie. Powrót planowany jest w sobotę w godzinach wieczornych ok. 21.

Zapraszam na wyjazd również dwoje chętnych rodziców, najlepiej z przygotowaniem pedagogicznym.

PLIK DO POBRANIA – plan dnia – regulamin – lista rzeczy do zabrania
2024 – Rekolekcje


Informacje duszpasterskie

Wskazania duszpastersko-katechetyczne dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Lubelskiej
http://www.katecheza.lublin.pl/katecheza/dokumenty/dok_id/3235/gru_id/197

Święta i uroczystości – kiedy przypadają w 2023 i 2024

PIERWSZE PIĄTKI – 9 KOLEJNYCH

 • 01.09.; 06.10.; 03.11.; 01.12.; 05.01.; 02.02.; 01.03.; 05.04; 03.05;07.06

UDZIAŁ W INNYCH FORMACH ZYCIA PARAFIALNEGO

 1. Nabożeństwa październikowe – różaniec
 2. Wypominki w listopadzie – modlitwa za zmarłych
 3. Roraty – Msza o Najświętszej Maryi Pannie w Adwencie
 4. Rekolekcje Adwentowe – 3 dni
 5. Rekolekcje szkolne
 6. Droga krzyżowa w Wielkim Poście
 7. Gorzkie żale w Wielkim Poście
 8. Rekolekcje Wielkopostne – 3 dni
 9. Nabożeństwo majowe – Litania Loretańska do Matki Bożej
 10. Nabożeństwo czerwcowe – Litania do Serca Pana Jezusa

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE

 • Wrzesień 3;10;17;24;
 • Październik 1;8;15;22;29;
 • Listopad 5;12;19;26;
 • Grudzień 3;10;17;24;31;
 • Styczeń 7;14;21;28;
 • Luty 4;11;18;25;
 • Marzec 3;10;17;24;
 • Kwiecień 7;14;21;28;
 • Maj 5;12;19;26;

REKOLEKCJE

 • 17-20 grudnia – rekolekcje adwentowe
 • 26-28 lutego – rekolekcje szkolne
 • 17-20 marca – rekolekcje parafialne

UROCZYSTOŚCI OBOWIĄZKOWE I ŚWIĘTA

 1. Wszystkich Świętych – 01.11.2024
 2. Narodzenie Pańskie – 25.12.2024
 3. Święto św. Szczepana – 26.12.2024
 4. Świętej Bożej Rodzicielki – 01.01.2024
 5. Objawienie Pańskie- 06.01.2024
 6. Środa Popielcowa – 14.02.2024
 7. Triduum Paschalne – 28.03. Wielki Czwartek
 8. Triduum Paschalne – 29. 03 Wielki Piątek
 9. Triduum Paschalne – 30.03. Wielka Sobota i Wigilia Paschalna
 10. Poniedziałek Wielkanocny – 01.04.2024