BIERZMOWANIE W PARAFII ŚW. JÓZEFA W LUBLINIE

Strona dla kandydatów do bierzmowania i rodziców z aktualnymi informacjami, programem spotkań, ogłoszeniami.


Kalendarz spotkań

25.09.2022 – godz. 18:00 – spotkanie rodziców i kandydatów do bierzmowania w kościele / zapraszamy rodziców

01.10.2022 – dzień skupienia kandydatów do bierzmowania w Pliszczynie

13.11.2022 – godz. 17:30 – spotkanie w Kościele Dolnym

27.11.2022 – godz. 17:30 – spotkanie w Kościele Dolnym + warsztaty w grupach

30.11.2022 – godz. 18:00 – peregrynacja relikwii bł. Carlo Acutisa – spotkanie w parafii dla chętnych ze świętym, który odszedł do życia wiecznego w wieku 15 lat.
Po czuwaniu, o godz. 20.00 strefa kibica w Centrum Młodych i mecz Polska-Argentyna.
Szczegóły: https://www.facebook.com/CDMLublin/posts/5680481928688126

02.12.2022 – godz. 17:40 – spotkanie w Kościele Dolnym + Pierwszy piątek miesiąca – spowiedź

04.12.2022 – godz. 19:00 – celebracja w kościele podczas Mszy świętej / zapraszamy rodziców

18.12.2022 – godz. 17:30 – spotkanie w Kościele Dolnym + warsztaty w grupach

06.01.2022 – Pierwszy piątek miesiąca – spowiedź podczas każdej Mszy uroczystości Objawienia Pańskiego

08.01.2023 – godz. 19:00 – celebracja w kościele podczas Mszy świętej – Niedziela Chrztu Pańskiego – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych / zapraszamy rodziców. Przynosimy świece z chrztu.

29.01.2023 – godz. 17:30 – 5. spotkanie w Kościele Dolnym + warsztaty w grupach

03.02.2023 – godz. 17.40 – Pierwszy piątek miesiąca – spotkanie w Kościele Dolnym i przygotowanie do spowiedzi, rachunek sumienia, spowiedź

12.02.2023 – godz. 17:15 – 6. spotkanie w sali ToTu i Kościele Dolnym + warsztaty w grupach

26.02.2023 – godz. 17:15 – 7. spotkanie w sali ToTu i Kościele Dolnym + warsztaty w grupach

03.03.2023 – godz. 17.40 – Pierwszy piątek miesiąca – spotkanie w Kościele Dolnym i przygotowanie do spowiedzi, rachunek sumienia, spowiedź

11.03.2023 – propozycja rekolekcji dla chętnych rodziców – Ruah – zapisy i szczegóły w formularzu https://forms.gle/Jx964Szpgdv6EcM59

17-18 marca 2023 – Weekend z Ducha Świętym – rekolekcje w Siedlanowie. Wyjazd w piątek o godz. 16:00. Zbiórka o godz. 15:45 pod parafią. Powrót w sobotę wieczorem, ok. 21.00.

26-29.03.2023 – rekolekcje wielkopostne parafialne dla młodzieży

28-29.03.2023 – spowiedź podczas rekolekcji, w ramach pierwszego piątku miesiąca

31.03.2023 – godz. 18.00 – Droga Krzyżowa na Majdanku – szczególnie dla młodzieży – dla chętnych

16.04.2023 – godz. 17:15 – 8. spotkanie w sali ToTu i Kościele Dolnym + warsztaty w grupach

16.04.2023 – godz. 19:00 – celebracja w Kościele – przyjęcie krzyża, który poświęci Biskup podczas bierzmowania – zapraszamy rodziców

23.04.2023 – godz. 17:15 – 9. spotkanie w sali ToTu i Kościele Dolnym + warsztaty w grupach

05.05.2023 – godz. 17.15 – Pierwszy piątek miesiąca – spotkanie w sali Centrum Młodych i przygotowanie do spowiedzi, rachunek sumienia, spowiedź

7.05.2023 – godz. 17:15 – 10. spotkanie w sali ToTu i Kościele Dolnym + warsztaty w grupach

7.05.2023 – godz. 19:00 – celebracja w Kościele – przyjęcie patrona do bierzmowania i ogłoszenia przed bierzmowaniem – zapraszamy rodziców

21.05.2023 – godz. 17.00 – spotkanie Rodziców kandydatów do bierzmowania + ogłoszenia + warsztaty

15.05.2023 – godz. 19.15 – Msza przed egzaminem ósmoklasistów i warsztat „Jak podejmować właściwe decyzje i zaplanować swoją przyszłość”

27.05.2023 – godz. 9.00-10.00 oraz 14.00-17.00 -rozmowa kończąca proces przygotowania do bierzmowania z każdym kandydatem

29.05.2023 – godz. 18:45 – próba przed bierzmowaniem

30.05.2023 – godz. 18:45 – spowiedź i próba przed bierzmowaniem dla kandydatów i świadków bierzmowania (świadkowie przynoszą zaświadczenia)

31.05.2023 – godz. 18:00 – Bierzmowaniem i grill w parafii dla bierzmowanych, rodziców oraz świadków

3.06.2023 – Lednica 2000 – Wyjazd na największe ogólnopolskie spotkanie młodzieży katolickiej i dziękczynienie za bierzmowanie

Nagranie jak było rok temu:

Szczegóły wyjazdu https://cdmlublin.pl/Lednica2000
Lednica do formularza zapisów: https://forms.gle/c1gpk6tPgyBUe94t5

16-20.08.2023 – SMAL – Spotkanie Młodych Archidiecezji Lubelskiej w Garbowie – wyjazd dla bierzmowanych

Informacje: https://smal.lublin.pl/dla-katachetow/


Rozmowa końcowa przed bierzmowaniem

Na rozmowa kończąca proces przygotowania do bierzmowania w sobotę, 27 maja, zapraszamy wszystkich kandydatów rano lub po południu w godz. 9.00-10.00 lub 14.00-17.00 do sali ToTu.

Kandydaci przychodzą z indeksem, opinią katechety oraz składką na bierzmowanie 160 zł, można też z zaświadczeniem od świadka bierzmowania jeżeli już był u spowiedzi i posiada podpis kapłana.

Rozmowa końcowa będzie składać się z dwóch części. Kandydatów, którzy uczestniczyli w weekendzie z Duchem Świętym dotyczy tylko część II.

I część rozmowy – z animatorem lub księdzem

 • składa się z 5 pytań
  • 1. katechizm i modlitwy – wylosowane zadanie przez kandydata – indeks s. 20-22
  • 2. katechizm i modlitwy – wybrane zadanie przez animatora – indeks s. 20-22
  • 3. Pytanie – wylosowane zadanie przez kandydata – indeks s. 30-49
  • 4. Pytanie – wylosowane zadanie przez kandydata – indeks s. 30-49
  • 5. Pytanie – wybrane zadanie przez animatora – indeks s. 30-49

Losowanie będzie się odbywać z przygotowanych karteczek.

II część rozmowy – z księdzem – dla wszystkich kandydatów

 • 1. podsumowanie procesu przygotowania do bierzmowania
 • 2. patron z bierzmowania – dlaczego został wybrany i świadek bierzmowania
 • 3. Obrzęd bierzmowania indeks s. 50-55.  Na pamięć uczymy się z obrzędu bierzmowania słów, które wypowiemy podczas liturgii:
  • Deklaracja kandydatów
   • Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”.
  • Dialog z biskupem
   • Biskup: N. Przyjmij znamię daru Ducha Świętego. [Ksiądz Biskup zwróci się do kandydata wybranym imieniem].
   • Kandydat: Amen.
   • Biskup: Pokój z tobą.
   • Kandydat: I z duchem twoim.

Przygotowanie do I części rozmowy:
Dobrą forma przygotowania i sprawdzenia wiedzy może być strona www i aplikacja zawierająca wszystkie pytania na rozmowę kończącą.

Aby korzystać z konta bierzmowani.pl wystarczy się zalogować na konto naszej parafii:
strona www: https://bierzmowani.pl/
Login: sw.jozeflublin@gmail.com
Hasło: oBWAHV

lub na konto demo:
E-mail: demo@bierzmowani.pl
Hasło: demo

Quiz:
https://bierzmowani.pl/quiz

Podcasty:
Na stronie bierzmowani po zalogowaniu można znaleźć również piosenki, 16 podcastów ks. Piotra Jarosiewicza z TikToka, którego znamy ze spotkania z Pliszczyna.

Można również pobrać aplikację na telefon:
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.bierzmowani&hl=pl&gl=US&pli=1


Udział w kosztach przygotowania bierzmowania

Zapraszamy do udziału w kosztach przygotowania bierzmowania w wysokości 160 zł. Składka pokrywa koszt zakupu dla każdego bierzmowanego indeksu, krzyża, Pisma Świętego, które otrzymają oraz bierzmowania i wspólnego świętowania przy grillu. Rozmawialiśmy ostatnio również, że jeżeli jest wolą rodziców, to można w wolności dołożyć więcej niż ustalone i będzie to jako ofiara na kościół i upominki dla animatorów, jako podziękowanie za trud przygotowania młodych do sakramentu.


Świadek bierzmowania

Pełny tekst dokumentu wskazania duszpastersko-katechetyczne dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Lubelskiej
http://www.katecheza.lublin.pl/katecheza/dokumenty/dok_id/3235/gru_id/197

24. W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309). Tam, gdzie nie jest to możliwe, świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

25. Można zachować zwyczaj, że świadkiem bierzmowania jest osoba tej samej płci co kandydat.
Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi, powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (Por. KPK Kan. 874; 893).

26. Zadanie świadka bierzmowania nie ogranicza się do uczestnictwa i wypełnienia roli w liturgii bierzmowania, ale ma on przygotować kandydata do przyjęcia bierzmowania, a po przyjęciu tego sakramentu pomóc bierzmowanemu w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego (por. OB 5). Dlatego kandydaci powinni wybierać świadka na samym początku przygotowania do bierzmowania. Konieczne jest też podjęcie formacji świadków, która odpowiadałaby ich możliwościom oraz lokalnym uwarunkowaniom.

Inne informacje na temat świadka:

– Bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany wiernie postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem. Ma on być gwarantem pewnej pomocy duchowej, której każdy bierzmowany powinien odczuwać potrzebę.
– świadek zgłasza się do kancearii parafii, na terenie której mieszka, aby otrzymać zaświadczenie, że może pełnić funkcję, do której został poproszony. Dokument jest bezpłatny i wydawany bez oczekiwania.
– świadkiem powinna być osoba, która przystąpi do spowiedzi przed bierzmowaniem i do komunii podczas uroczystej liturgii 31 maja. W parafii św. Józefa spowiedź dla świadków i kandydatów do bierzmowania oraz rodziców odbędzie się 30 maja o godz. 18.45 w kościele. Świadek może wyspowiadać się równeiż wczesniej w innej parafii, potrzebny będzie tylko podpis na dokumencie, który otrzyma w kancelarii swojej parafii.


Patron – Imię z bierzmowania

Wskazania duszpastersko-katechetyczne dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Lubelskiej:
23. Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sakramentem chrztu świętego, należy zachęcać kandydatów, aby zachowali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiały za tym określone racje duszpasterskie. W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. Przystępujący do sakramentu bierzmowania, pozostawiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe, powinni zapoznać się z życiorysem swojego patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu.

Ogłoszenie – 18.05.2023

1. Zapraszam na spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania w niedzielę, 21 maja, od godz. 17.00 do 19.00 w sali ToTu (sala spotkań bierzmowanych). Wejście od ul. Rymwida. W planie spotkanie z zaproszonym gościem oraz omówienie szczegółów uroczystości bierzmowania.
2. Zapraszamy na wspólny wyjazd po uroczystym bierzmowaniu jako dziękczynienie młodych
Nagranie jak było rok temu: https://www.youtube.com/watch?v=Eem1ynu10kI
Szczegóły https://cdmlublin.pl/Lednica2000
Lednica do formularza zapisów: https://forms.gle/c1gpk6tPgyBUe94t5
Proszę o sms z informacją, kto planuje wyjazd. Zapisy najlepiej do niedzieli.
3. Dziękuję za obecność tym ósmoklasistom, którzy modlili się za egzaminy w miniony poniedziałek i wzięli udział w warsztatach.
4. Zapraszam do obejrzenia nabożeństwa przyjęcie patrona:

Ogłoszenie – 04.04.2023

1. SPOWIEDŹ – w tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca, ale zapraszamy do spowiedzi, kto jeszcze nie był w rekolekcje, wcześniej przed świętami. W kościele spowiedź jest rano od godz. 7 do 8.30 i wieczorem od godz. 17 do 18.30. Przypomina o podpisaniu indeksu przy spowiedzi.
2. TRIDUUM PASCHALNE – przed nami najważniejsze w roku Święta, w których uczestniczymy w liturgiach. Być może ktoś jeszcze nigdy nie był, a dla przygotowanie do sakramentu dojrzałości jest to wprowadzenie w misterium odkupienia i naszego zbawienia. Zapraszamy we czwartek i piątek na liturgię o godz. 18, a w sobotę na godz. 20.
3. MSZA KRZYŻMA – Ksiądz Arcybiskup zaprasza kandydatów do bierzmowania na Mszę podczas której zostanie poświęcony olej krzyżma, którym zostaną namaszczeni młodzi podczas bierzmowania. Zaproszonych jest szczególnie 6 osób, które pójdą w procesji z olejem na krzyżmo. Chętnych z naszej parafii do uczestniczenia w procesji proszę o wiadomość sms. Warto, gdyż będzie pięknie. Msza odbędzie się w Wielki Czwartek, 6 kwietnia, o godz. 10.00 w archikatedrze, a próba dla niosących olej będzie o 9.30.

Pozdrawiam i życzę owocnego i głębokiego przeżycia Wielkiego Tygodnia

Ogłoszenie – 14.03.2023

1. Dziękuję wszystkim, którzy przynieśli zgody lub potwierdzili wysyłając sms wyjazd na weekend z Duchem Świętym. Proszę jeszcze o informację tych, którzy nie przesłali żadnej wiadomości. Zapraszam, aby się jeszcze dopisać do wyjazdu. Wyjazd w piątek o godz. 16, a zbiórka o 15.45. Jeżeli ktoś ma specjalną dietę lub wymagania z powodu choroby to proszę o sms.
2. Dobra wiadomość dla jadących, w trakcie zrealizujemy materiał z rozmowy kończącej proces przygotowania zaplanowanej na 27 maja, dzięki czemu nie będziecie mieli egzaminu końcowego. Pozostali tradycyjnie mają do przygotowania pytania z książeczki do bierzmowania przekazanej każdemu kandydatowi od str. 20 do 57.

Ogłoszenie – 08.03.2023

1. Proszę o przyniesie zgód lub sms potwierdzający wyjazd do niedzieli włącznie, gdyż musimy ubezpieczyć młodych i potwierdzić ilość osób w ośrodku. Mam nadzieję, że pojadą wszyscy kandydaci, gdyż poruszane tematy będą istotne w procesie przygotowania do bierzmowania. Oprócz pracy duchowej planujemy integrację, planszówki i zabawy. Jeżeli pogoda pozwoli to również szybkie ognisko, warto zabrać coś cieplejszego. Po weekendzie z Duchem Świętym będą już tylko 3 spotkania formacyjne.
2. Odpowiadając na prośbę części Rodziców w załączniku na stronie parafialnej znajduje się link do zgody na wyjazd, można wydrukować w domu.
https://sw-jozef.lublin.pl/wp-content/uploads//2023/03/Zgoda-rodzicow-Bierzmowanie-2023.pdf
Jest on na stronie bierzmowania: https://sw-jozef.lublin.pl/bierzmowani/
3. Na stronie bierzmowanych jest również aktualny kalendarz i plan całego przygotowania do bierzmowania. Miesiąc maj, z racji na egzaminy ósmoklasistów, jest zarezerwowany w większości na naukę, a spotkania będą głównie po egzaminach.
Dobrego dnia


Weekend z Duchem Świętym

Zgoda rodziców – Bierzmowanie 2023 – LINK

W planie dla ducha ważne konferencje w procesie przegotowania do sakramentu bierzmowania, Msza święta oraz wspólne modlitwy o dary Ducha Świetego.

Planujemy również czas na odpoczynek i integrację: planszówka i zabawy.

Wyjazd 17 marca o godz. 16:00; zbiórka o 15:45 pod parafią św. Józefa w Lublinie.

Powrót planowany jest w sobotę w godzinach wieczornych, ok. 21.

 


Formularz organizacyjny przed bierzmowaniem

Formularz zgłoszeniowy do bierzmowania. Dane proszę uzupełnić do końca października 2022. Będą potrzebne do organizacji spotkań oraz po przyjęciu sakramentu w celu  przesłania do parafii chrztu, aby sakramentu został odnotowany w księdze parafialnej, gdzie został wpisany uprzednio sakrament chrztu świętego.
Link do formularz: https://forms.gle/X9jwByj7RRnt37cq7
Informacje duszpasterskie
Wskazania duszpastersko-katechetyczne dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Lubelskiej
http://www.katecheza.lublin.pl/katecheza/dokumenty/dok_id/3235/gru_id/197

Poprzednie ogłoszenia

Ogłoszenie – 02.03.2023

Szczęść Boże, jutro pierwszy piątek miesiąca i tradycyjnie zapraszamy na rachunek sumienia do kościoła dolnego o godz. 17.40, a następnie do spowiedzi. Przypominam o zgodach rodziców/opiekunów na wyjazd „weekend z Duchem Świętym”. Rekolekcje są integralną części przygotowania do sakramentu bierzmowania i są we wskazaniach duszpasterskich Archidiecezji Lubelskiej, o których rozmawialiśmy na pierwszym spotkaniu w parafii. Wyjazd w piątek, 17 marca, o godz. 16.00 spod parafii św. Józefa w Lublinie, powrót w sobotę, 18 marca, późnym wieczorem również pod parafię. Zgodę można wziąć jeszcze jutro i w niedzielę w zakrystii.

Ogłoszenie – 24.02.2023

Szczęść Boże, mija drugi tydzień od ostatniego spotkania, tak więc zapraszamy na kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania w niedzielę, 26 lutego, o godz. 17.15. Wracając do tradycji parafii sprzed pandemii, zapraszamy młodych na rekolekcje weekendowe, które odbędą się w Siedlanowie w dniach 17-18 marca. W sumie to jedna doba, gdyż wyjedziemy w piątek wieczorem, a wrócimy w sobotę wieczorem. Wyjazd będzie z animatorami, którzy będą opiekować się kandydatami, dwie osoby z nich to nauczyciele.
Pozdrawiam z modlitwą i dobrego odpoczynku na koniec tygodnia.

Ogłoszenie – 09.02.2023

Szczęść Boże, mija drugi tydzień od ostatniego spotkania, tak więc zapraszamy na kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania w niedzielę, 12 lutego, o godz. 17.15. Rozpoczniemy wcześniej 15 min., aby mieć trochę więcej czasu na pracę w grupach o co prosili młodzi. Naszym gościem, który poprowadzi spotkanie będzie ks. Piotr Jarosiewicz, znany z ewangelizacji na TikToku i ze spotkania w Pliszczynie. Kolejne spotkanie 26 lutego. W niedzielę podamy kalendarz wszystkich kolejnych spotkań do dni bierzmowania. Pozdrawiam z modlitwą. Z Panem Bogiem

Ogłoszenie – 27.01.2023

Szczęść Boże, mam nadzieję, że ferie dobiegają końca w zdrowiu i młodzi wypoczęci wracają do domów. W najbliższą niedzielę, 29 stycznia, odbędzie się zgodnie z kalendarzem kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania o godz. 17.30 w dolnym kościele. Zapraszamy następnie, tych którzy nie planują eucharystii wcześniej, na Mszę świętą dla młodych z zespołem muzycznym o 19, a jak ktoś znajdzie czas to również na spotkanie ewangelizacyjne „Silent Disco” o godz. 20 w kościele.

Ogłoszenie – 5 stycznia 2023

 • Jutro jest pierwszy piątek miesiąca i kandydaci do bierzmowania przychodzą z książeczkami do spowiedzi na jedną z wybranych przez siebie Mszy.
 • Jutro również radosny Orszak Trzech Króli w Lublinie, na który warto się wybrać.
 • W niedzielę, 8 stycznia, w uroczystość Chrztu Pańskiego, odbędzie się odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych dla kandydatów do bierzmowania na Mszy św. o godz. 19.00. Próba o godz. 18.30. Przychodzimy ze świecami z chrztu lub jeżeli ich nie ma to z innymi.
 • W niedzielę, 15 stycznia, z racji na rozpoczynające się ferie i prośby o przeniesienie spotkanie, będzie wolne, natomiast spotkanie zrobimy po feriach, szczegóły podamy w najbliższą niedzielę.

Ogłoszenie – 28 listopada 2022

 • 02.12.2022 – godz. 17:40 – spotkanie w Kaplicy Dolnej + Pierwszy piątek miesiąca – spowiedź indywidualna.
 • Indeksy – W najbliższy piątek, 2 grudnia, rozdane zostaną indeksy do bierzmowania, o które część z kandydatów prosiło. Zapraszamy po nabożeństwach do zakrystii i księża będą podpisywać indeksy po MSzy i nabożeństwach. Wcześniej pamiętamy, aby wpisać datę lub nazwę wydarzenia. Warunkiem do bierzmowania nie będzie ilość zebranych „podpisów” za udział w wydarzeniach i nabożeństwach, są one bardziej dla kandydatów, aby mogli w odpowiedzialności weryfikować swoje postępy.
 • Jeżeli ktoś nie może przyjść w najbliższy piątek do spowiedzi i po indeks to odbierze go w niedzielę, wtedy też przystąpi do spowiedzi.
 • 04.12.2022 – godz. 18.35 – próba w kościele przed uroczystym złożeniem deklaracji na Mszy Świętej, o chęci przystąpienia do przygotowania do bierzmowania; a o godz. 19:00 – celebracja w kościele podczas Mszy świętej / zapraszamy rodziców. Deklaracje rozdamy w piątek na spotkaniu przed spowiedzią.
 • Formularz – Poniżej, na stronie internetowej, znajduje się lista kandydatów z informacją, kto powinien jeszcze wypełnić formularz zapisów. Dane będą potrzebne zwłaszcza w dniu bierzmowania. Link do formularz: https://forms.gle/X9jwByj7RRnt37cq7
 • Akt chrztu – osoby chrzczone w parafii św. Józefa – sprawdziliśmy w kancelarii wszystkie akty chrztu osób z parafii św. Józefa i poprawiliśmy niektóre dane lub daty, które były błędnie wpisane. Jeżeli ktoś z kandydatów, chrzczonych w parafii św. Józefa, nie przesłał wcześniej informacji o miejscu chrztu to należy teraz osobiście zgłosić się do kancelarii i odebrać akt chrztu i przekazać na spotkaniu bierzmowanych.
 • Akt chrztu – osoby chrzczone poza parafią św. Józefa – przypominamy, że aby przystąpić do bierzmowania należy dostarczyć z parafii chrztu „skrócony akt chrztu”. Dziękuję tym, którzy podali numery i datę chrztu w formularzu, obecnie prosimy jeszcze donieść dokument potwierdzający do końca roku.
 • Grupy – podczas przygotowania do bierzmowania przygotowujemy się jako jedna grupa kandydatów, natomiast niektóre zajęcie i warsztaty będą z podziałem na mniejsze, dlatego też nie jest tak bardzo istotne, kto jest z kim w małej grupie – najważniejsze są zajęcia wspólne wszystkich kandydatów. Dlatego też nie przewidujemy zamian między grupami, obowiązuje podział alfabetyczny. Poniżej numery grup i imiona animatorów.

25.11.2022

 •  Kolejne spotkanie dla bierzmowanych, tak jak ogłaszaliśmy tydzień temu, odbędzie się ono w niedzielę, 27 listopada, o godz. 17.30 w Kościele Dolnym. Kolejne wydarzenie to będzie spowiedź w pierwszy piątek, 2 grudnia, a w niedzielę, 4 grudnia, celebracja podczas Mszy o 19.00.  Więcej informacji podamy na spotkaniu.
 • Szczegóły, kalendarz spotkań, lista kandydatów z informacją kto jeszcze ma do uzupełniania formularz na stronie https://sw-jozef.lublin.pl/bierzmowani/ Przypomnę, że strona jest widoczna tylko dla rodziców i kandydatów do bierzmowania mających link.

11.2022

 • Dziękuję wszystkim, którzy wypełnili formularze zapisu do bierzmowania na stronie internetowej parafii, mamy 35 zgłoszeń, natomiast prosimy jeszcze 34 osoby, które zapisały się do bierzmowania o wypełnienie formularza: https://forms.gle/X9jwByj7RRnt37cq7
 • Jeżeli chrzest był w parafii św. Józefa to proszę tylko wpisać datę chrztu, później odnajdę numer aktu w księgach; osoby chrzczone w innych parafiach uzyskają te dane w swojej parafii chrztu.
 • Nadal zapisują się kandydaci, ostatnia osoba jeszcze wczoraj, ostateczny termin będzie do niedzieli włącznie, natomiast później nie będziemy już przyjmować, będzie możliwość przystąpienia do sakramentu w przyszłym roku.
 • Kolejne spotkanie i podział na grupy w niedzielę, 13 listopada, o godz. 17.30 w dolnym kościele, wejście od kładki przy ul. Filaretów.

Wyjazd do Pliszczyna na spotkanie kandydatów do bierzmowania „Rozpaleni”

Link do strony organizatora z informacjami o programie, ubezpieczeniu, zaproszonych gościach oraz z filmami nagranymi przez młodych zapraszającymi na spotkanie: https://cdmlublin.pl/bierzmowani/

 • Zgody rodziców na wyjazd do podpisania i regulamin wydarzenia były rozdawane na spotkaniu w niedzielę 25 września oraz są jeszcze do pobrania na stronie https://cdmlublin.pl/bierzmowani/
  • Podpisane zgody można przynieść do kancelarii lub do zakrystii w ciągu tygodnia ewentualnie w dniu wyjazdu.
 • Potwierdzeniem wyjazdu jest przyniesiona zgoda ewentualnie sms do ks. opiekuna Damiana Szewczyka – tel. 503083441.
 • Wyjazd z parafii pw. św. Józefa w Lublinie z parkingu przy ul. Filaretów 7. Zbiórka i wyjazd autokarem o godz. 8.30. Powrót pod parafię św. Józefa ok. godz. 17.00 po zakończeniu spotkania.
 • Koszt wyjazdu 30 zł (10 zł udział i 20 zł autokar), zbiórka składki w autokarze w dniu wyjazdu. Jeżeli będzie problem z opłatą to proszę o zgłoszenie się i poszukamy środków w parafii na pokrycie kosztów.