Zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego Ksiądz Arcybiskup udzielił dyspensy od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych w piątek po Bożym Ciele, 31 maja wszystkim wiernym archidiecezji lubelskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie naszej archidiecezji. Wstrzemięźliwość należy zastąpić innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.

Komentarze zostały wyłączone.