Bardzo serdecznie dziękujemy za życzenia z racji Wielkiego Czwartku, które w imieniu wspólnoty parafialnej przesłał pan Tadeusz Bień – przewodniczący rady duszpasterskiej.

Czcigodny Księże Proboszczu,

Czcigodny Księże Prałacie,

Drodzy Kapłani,

            W imieniu całej wspólnoty parafialnej na ręce Księdza Proboszcza, składamy bardzo gorące podziękowanie wszystkim kapłanom posługującym w naszej parafii.

            Bogu jesteśmy wdzięczni za dar Waszego życia i powołania, Wam zaś dziękujemy, że poszliście za głosem Pana Jezusa, jako pokorni robotnicy na żniwo do pracy
w winnicy Pańskiej.

            Wydarzenia ostatnich tygodni związane z rozwijaniem się pandemii spowodowały, że czas ten jest dla nas okresem bardzo trudnym, a szczególnie czas tegorocznego Wielkiego Postu.

            Drodzy Kapłani jesteśmy bardzo wdzięczni za Waszą ofiarną posługę w tych trudnych okolicznościach, za Waszą inicjatywę i zaangażowanie, które podtrzymuje życie parafii jako Żywego Kościoła oraz za serce, które okazujecie potrzebującym. Dziękujemy za troskę o chorych, cierpiących, samotnych i tych, którzy się nimi opiekują, a także za Waszą modlitwę.

            Bardzo gorąco dziękujemy, że za pomocą strony internetowej naszej parafii i przygotowanego przez Was przekazu transmitowanego na żywo za pośrednictwem mediów, możemy uczestniczyć we Mszach świętych niedzielnych oraz w wydarzeniach liturgicznych w naszym kościele parafialnym. Pozwala to na zachowanie duchowej łączności
z Wami i umacnia naszą wspólnotę parafialną w tym trudnym czasie.

            Życzymy Wam dobrego zdrowia oraz Bożego pokoju i radości, aby towarzyszyły w każdym dniu kapłańskiej posługi, a także wielu życzliwych serc ludzkich gotowych przyjść z pomocą w głoszeniu Dobrej Nowiny.

            Życzymy dużo sił w pokonywaniu wszelkich trudności i przeszkód życiowych, abyście zawsze pozostali wierni Chrystusowi.

Niech Dobry Bóg obdarza Was wszelkimi łaskami i zachowuje w swojej nieustającej opiece.

Do podziękowania dołączamy słowa Modlitwy do Ducha Świętego za kapłanów:

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat.

Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.

Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;
Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

Komentarze zostały wyłączone.