Przypominamy niektóre zalecenia władz naszego kraju oraz wskazania pasterzy w związku z panującą epidemią:

 • dla bezpieczeństwa swojego i innych starajmy się nie wychodzić z domu.
 • zwróćmy uwagę na sąsiadów w najbliższym otoczeniu, czy mają zabezpieczone rzeczy pierwszej potrzeby, np. żywność, lekarstwa, artykuły higieniczne (służymy pomocą w rozwiązywaniu tych problemów – prosimy telefonować na numer do księdza dyżurnego).
 • módlmy się więcej i bardziej gorliwie.
 • stosujmy wszelkie zasady bezpieczeństwa ogłaszane przez władze i służby naszej Ojczyzny. Pamiętajmy o częstym i dokładnym myciu rąk, zasłanianiu ust podczas kichania i kaszlu, zachowaniu dystansu wobec innych osób, unikaniu wszystkich niekoniecznych spotkań z ludźmi spoza kręgu domowników.
 • przychodząc do naszego kościoła podporządkujmy się decyzjom organizacyjnym podyktowanym troską o bezpieczeństwo.
 • Dzisiaj i za tydzień Msze św. sprawowane będą wg zwykłego porządku niedzielnego.
 • W dni powszednie Msze św. odprawiamy o godz. 7.00, 8.00 i 18.00.
 • W środę, 25 marca, przeżywać będziemy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. będą o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 17.00 i 19.00.
 • W środę po Mszy św. o godz. 17.00 oraz w sobotę po Mszy św. o godz. 18.00 odprawimy gorzkie żale, a w piątek o godz. 17.00 drogę krzyżową.
 • Zarówno w Eucharystii jak i w nabożeństwach pasyjnych może uczestniczyć maksymalnie 50 osób. Gdyby liczba uczestników przekroczyła 50, niektórzy zostaną poproszeni o przejście do dolnego kościoła..
 • W dni powszednie od godz. 8.30 do 18.00 wystawiony jest Najświętszy Sakrament. Od godz. 10.00 do 18.00 kapłan pełni dyżur w konfesjonale; zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. O pełnych godzinach udzielana jest Komunia św.
 • Codziennie o godz. 20.30 wspólnota kapłańska naszej parafii gromadzi się w kościele na modlitwie różańcowej.
 • Zapraszamy do wspólnej modlitwy i duchowej łączności za pośrednictwem internetu. Transmitowane są Msze św. w niedziele o godz. 10.00 i 19.00, a w dni powszednie o godz. 18.00, gorzkie żale i droga krzyżowa oraz modlitwa różańcowa.
 • W tym roku nie będzie parafialnych rekolekcji wielkopostnych w tradycyjnej formie, dlatego zachęcamy do uczestniczenia w rekolekcjach transmitowanych przez telewizję, radio czy internet. Szczegóły i adresy na stronie internetowej naszej parafii.
 • Ze względów bezpieczeństwa w czasie Mszy św. nie były zbierane ofiary na tacę; pod chórem ustawione są koszyki, do których można złożyć ofiarę.

Komentarze zostały wyłączone.