KAROL KOWALSKI

Organista

Absolwent z wyróżnieniem Archidiecezjalnego Studium Organistowskiego w Lublinie
Organista w naszej parafii od 2022
Sprawuje opiekę nad muzyką w liturgii, prowadzi chór parafialny oraz grupę psalmistów

Adres e-mail: inzynier70@vp.pl