Małżeństwo


 

  • Narzeczeni zgłaszają się przynajmniej trzy miesiące przed terminem zawarcia małżeństwa i ustalają datę i godzinę ślubu.
  • Biorą udział w dziesięciu konferencjach przygotowujących do małżeństwa, trzech spotkaniach z psychologiem, oraz dniu skupienia.
  • Konferencje przygotowujące do sakramentu małżeństwa odbywają się we czwartki o godz. 19.00 w sali św. Józefa obok kancelarii.
  • Spotkania z psychologiem w piątki o godz. 19.00 w sali św. Józefa.
  • Osoby zawierające ślub konkordatowy przychodzą do Urzędu Stanu Cywilnego, celem zgłoszenia zamiaru zawarcia ślubu, oraz sprawdzenia zgodności danych pod kątem prawa cywilnego. Z USC otrzymują „Dokumenty dla księdza Proboszcza”, które przynoszą do kancelarii parafialnej.
  • Narzeczeni na trzy miesiące przed ślubem spisują w kancelarii parafialnej „Protokół Badania Kanonicznego”. Aby wypełnić ten dokument potrzebne będą: dowód osobisty, aktualne świadectwo Chrztu (jest ono ważne przez trzy miesiące), świadectwo Bierzmowania, oraz ostatnie świadectwo nauki religii. Wdowcy przynoszą ponadto cywilny lub kościelny akt zgonu poprzedniego współmałżonka.
  • Akt ślubu spisujemy w tygodniu poprzedzającym sakrament. Świadkowie składają podpisy pod aktem ślubu w kancelarii, bezpośrednio przed liturgią sakramentu.
  • Sakramentu małżeństwa udzielamy w soboty oraz Boże Narodzenie i Wielkanoc.
    Informacje dotyczące Liturgii Mszy Świętej z Sakramentem Małżeństwa: