Sakrament chorych


Sakrament chorych jest udzielany 11 lutego o 10.00 oraz na indywidualne wezwanie.