W intencji ks. Proboszcza Biskupa Nominata będziemy codziennie podczas każdej Mszy św. aż do święceń biskupich odmawiać następującą modlitwę:

Modlitwa w intencji Biskupa Nominata

 Panie Jezu Chryste, który jesteś Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, Ty powołujesz Pasterzy w Twoim Kościele. Dziękujemy Ci za powołanie Twojego Sługi, Księdza Adama BABA, naszego proboszcza, na urząd biskupa pomocniczego w naszej archidiecezji. Prosimy, obdarz Go potrzebnymi łaskami, aby z chwilą święceń biskupich mógł w mocy Ducha Świętego rozpocząć i realizować pasterskie posługiwanie w Kościele lubelskim, w Polsce i w Kościele powszechnym.

Miłosierny Boże spraw także, aby Ksiądz Biskup Nominat ADAM ożywiany Twoją łaską, z ojcowską troską wspierał wszystkich, którzy przynależą do Kościoła lubelskiego, aby głosząc słowo Boże, prowadził każdego z nas do zbawienia; aby objawiał Twoje miłosierdzie wszystkim, których spotka: rodzinom i samotnym, chorym i potrzebującym pomocy, starszym oraz młodzieży i dzieciom; aby jako Następca Apostołów umacniał naszą wiarę, pomagał kroczyć drogą miłości i jedności, ukazując wszystkim nadzieję przyszłego zmartwychwstania.

Nasza Pani Katedralna – bądź Mu Matką i Nieustającą Pomocą!

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy, wypraszaj Mu u Boga potrzebne łaski na nowej drodze życia i posługiwania w Kościele.

Maryjo, Królowo Apostołów – módl się za nami!

Św. Józefie – módl się za nami!

Św. Janie Pawle II – módl się za nami.

Komentarze zostały wyłączone.