Z KSIĘDZA PROBOSZCZA NA KSIĘDZA BISKUPA!
Z dumą dzielimy się radosną wiadomością: nasz Ksiądz Proboszcz Adam Piotr Bab został dziś mianowany przez Papieża Franciszka biskupem pomocniczym Archidiecezji Lubelskiej. 

Ksiądz dr Adam Bab urodził się w 1974 r., święcenia kapłańskie przyjął dokładnie 21 lat temu, 22 maja 1999 r., we wspomnienie św. Rity z Cascia. 

Po święceniach kapłańskich został nominowany wikariuszem w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie (1999-2000). W 2005 r. obronił doktorat z teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Po obronie doktoratu od 2005 r. do 2010 r. był rektorem Kościół Świętego Ducha w Kraśniku. W latach 2010-2014 był proboszczem parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Apostoła w Końskowoli. Dn. 1 lipca 2014 r. został mianowany proboszczem naszej parafii pw. św. Józefa w Lublinie, gdzie posługiwał do dnia nominacji biskupiej. W tym samym roku został również nominowany wikariuszem biskupim do spraw młodzieży. 
Jest konsultorem Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. 

W Archidiecezji Lubelskiej pełni funkcję wikariusza biskupiego do spraw młodzieży, jest członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów, członkiem Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji, dekanalnym wizytatorem nauki religii, asystentem kościelnym Ruchu Solidarni z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI. Animuje życie parafialne, zwłaszcza dzięki owocnej współpracy z Radą Duszpasterską, Akcją Katolicką, Kołami Różańcowymi, Ruchem Solidarności z ubogimi ,,Maitri”, grupami neokatechumetalnymi oraz rodzicami i dziećmi, przygotowującymi się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej.

Księdzu Biskupowi Nominatowi życzymy błogosławieństwa Bożego. Niech słowa Chrystusa do św. Pawła z dzisiejszego czytania liturgicznego: „Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą” (Dz 18, 9), będą umocniłem na pięknej drodze posługi następcy Apostołów.

Ogarniając naszą modlitwą, zapraszamy z wizytą duszpasterską do naszej parafii, możemy powiedzieć „biskupiej” parafii.
Gratulacje!

Komentarze zostały wyłączone.