Modlitwa dziękczynienia za dar beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej
Boże, źródło wszelkiej świętości, dziękujemy Ci za beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej.
Wysławiamy Cię za wielki dar nowych błogosławionych dla Kościoła i naszej Ojczyzny.
Dziękujemy Ci, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Pasterza wielkiej wiary i głębokiego życia duchowego, oddanego Trójedynemu Bogu i Jego Matce Maryi, troszczącego się o godność każdego człowieka i naszej Ojczyzny.
Dziękujemy Ci za matkę Elżbietę Różę Czacką, która przyjęła utratę wzroku w młodości jako krzyż i z krzyża Chrystusa czerpała moc do służenia niewidomym na duszy
i ciele tworząc Dzieło Lasek.

Boże, dajesz nam nowych Błogosławionych, którzy wciąż żyją w naszej pamięci, a wielu z nas wspomina spotkania z nimi i ich słowa. Dziś jeszcze bardziej stają się naszymi nauczycielami i przewodnikami w trudnej codzienności. Mówią nam, że także w naszych czasach trzeba i można służyć jedynie Bogu i ludziom, iść Chrystusową drogą Zbawienia.
Niech Chrystusowa Ewangelia głębiej kształtuje naszą codzienność we wszystkich jej wymiarach, a Maryja Matka Zbawiciela wspiera nas w dążeniu do swego Syna. Niech w naszym życiu będzie więcej wzajemnej miłości, zrozumienia i przebaczenia, szacunku i poświęcenia.
. Niech nasza Ojczyzna, także w dwudziestym pierwszym wieku, tak jak w całej swej historii, pozostanie wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.
 
Maryjo Królowo Polski, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II i św. Maksymilianie Kolbe módlcie się za nami,
Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński, módl się za nami,
Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko módl się za nami.

Komentarze zostały wyłączone.