„Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy jest słowo Chrystusa”. (Rz 10,17).

Zapraszamy na wysłuchanie katechez!

Poniedziałek / czwartek godz. 19.00.

„Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną”. (Ap 3,20)

Komentarze zostały wyłączone.