ZAWIERZENIE MARYI ZE ŚW. JANEM PAWEŁ II I BŁ. KARD. WYSZYŃSKIM

DATY:
– Początek 28 września – zakończenie 31 października uroczystym zawierzeniem
– Spotkania rekolekcyjne:
Codziennie ok. 18.40 – po Mszy wieczornej rozpoczynającej się o 18.00
W niedzielę ok. 17.55 – po Mszy rozpoczynającej się o 17.00
Szczególne nabożeństwa w piątki: 8, 15, 22, 29 października – Zawierzenie – 31 października na Mszy świętej o 17.00 – Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi w jedności z sercem Jezusa

W TRAKCIE
– Rekolekcje przygotowujące do oddania się Matce Najświętszej
– Świadectwa skuteczności i owoców zawierzenia
– Modlitwa
– Przygotowanie do spowiedzi generalnej i możliwość spowiedzi
– Nabożeństwa modlitewne

MATERIAŁY POMOCNICZE
– Beatyfikacja 33 – strona internetowa
https://www.beatyfikacja33.pl
Cały tekst rozważań na wszystkie 33 dni zawierzenia
Teksty modlitw na każdy dzień – nagrania video, audio, teksty do czytania
Możliwość zamówienia książki i pobrania plików
– Na YouTube – Zawierz się Maryi i Jezusowi – Rekolekcje ODDANIE33 – Ogólnopolskie 33-dniowe rekolekcje przygotowane przez Fundację Tota Tua oraz “Miłujcie się!” m.in. we współpracy z EWTN Polska.
https://www.youtube.com/watch?v=LtKiLYXAR7o

KSIĄŻKI POMOCNE
– św. Ludwik Maria Grignon de Montfort, „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”
– „Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort” – na 33 dni przygotowania
– „Beatyfikacja33- Wszystko postawić na Maryję” – 33-dniowe rekolekcje z fragmentami nauczania Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej

DLACZEGO WARTO?
• Przez te rekolekcje bliżej poznasz i bardziej pokochasz Maryję, a to Ci przyniesie wiele łask i błogosławieństw. Sprawisz tym wielką radość Jezusowi, który pragnie, aby Maryja była bardziej znana i kochana. To da ci wielką radość.
• Przez te rekolekcje dowiesz się czym jest oddanie się Matce Bożej, zrozumiesz dlaczego jest ono tak ważne oraz przygotujesz się duchowo do aktu oddania się. To będzie początek nowego życia.
• Przez te rekolekcje zaczniesz uczestniczyć w zwycięstwie nad złem, które Bóg obiecał Maryi oraz Jej potomstwu. Oddając się Maryi – pozwolisz, aby mogła się w sposób nieograniczony kochać, wspierać oraz chronić. Każdy z nas tego potrzebuje.
• Przez te rekolekcje staniesz się w rękach Jezusa i Maryi – narzędziem ratowania dusz Twoich braci i sióstr. Nie ma nic piękniejszego, niż mieć udział w tej wielkiej misji ocalania i ratowania dusz ludzkich.
• Przez te rekolekcje poznasz tajemnicę Fatimy, tajemnicę dziecięctwa duchowego oraz tajemnicę świętych – poznasz sekret najkrótszej i najpewniejszej drogi do nieba.
• Przez te rekolekcje wejdziesz w doświadczenie bezwarunkowej miłości oraz wielkiego poczucia bezpieczeństwa, które staje się udziałem każdego, kto zaufa do końca Maryi. To Cię uwolni od lęku.
• Przez te rekolekcje doświadczysz łask, o których będziesz wiedzieć tylko Ty i Bóg. To będzie Twoja osobista historia wielkich rzeczy, które uczyni Ci Wszechmocny. To jest droga PEŁNA ŁASKI.

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.
Prymas Tysiąclecia

Komentarze zostały wyłączone.