Słowa serdecznej wdzięczności kierujemy do wszystkich, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przebieg liturgii oraz naszego wspólnego świętowania w tych ostatnich dniach:

– kapłanom za posługę liturgiczną, za posługę w konfesjonale oraz za opiekę nad przygotowaniem liturgii.

– Służbie Liturgicznej Ołtarza za przygotowanie liturgii i piękny jej przebieg.

– Panu Danielowi Złotnickiemu i Paniom układającym kwiaty oraz Pani Danucie Partyce za przygotowanie świątyni do świąt.

– Panu Józefowi Teledze i jego małżonce Emilii oraz całemu chórowi parafialnemu za piękną posługę muzyczną podczas liturgii Wielkiego Tygodnia; tą wdzięcznością obejmujemy także scholę, która przygotowała pieśni na Wigilię Paschalną.

– Panom: Wojciechowi Maciągowi i Robertowi Nykielowi dziękujemy za zaprojektowanie i wykonanie dekoracji Grobu Pańskiego.

– Państwu Monice i Piotrowi Bartmińskim dziękujemy za trud przygotowania wszystkich komentarzy do liturgii Wielkiego Tygodnia.

– wszystkim wspólnotom za aktywny udział w liturgii oraz w modlitwie adoracyjnej, a także za posługę w nabożeństwach Drogi Krzyżowej podczas całego Wielkiego Postu. Te słowa wdzięczności kierujemy do członków Rady Duszpasterskiej, Akcji Katolickiej i Domowego Kościoła, młodzieży z KSM oraz scholii, harcerzy, wspólnot neokatechumenalnych, kół różańcowych, Legionów Maryi (także za pomoc przy sprzedaży chlebków dobroci), Grupy Modlitewnej św. o. Pio i Koła Przyjaciół Radia Maryja.

– Paniom: Barbarze Golec i Jolancie Wierzchowskiej dziękujemy za uwiecznienie naszej modlitwy na fotografiach dla następnych pokoleń.

Wszystkim serdeczne „Bóg zapłać”!

Komentarze zostały wyłączone.