PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU     26 marca 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj zaczynamy rekolekcje wielkopostne. W naszej wspólnocie witamy ks. Romana Karpowicza, proboszcza parafii św. Karola Boromeusza w Lubaczowie. Nauki rekolekcje będą głoszone do środy włącznie na Mszach Świętych o godz. 7:00, 9:00, 11:00, 18:00, 19:30. Nie będzie Mszy św. o godz. 8:00. Spowiedź od poniedziałku do środy, pół godziny przed każdą Mszą św. w kościele dolnym.

2. Dzisiaj o godz. 16:00 spotkanie Rady Parafialnej w sali konferencyjnej.

3. We wtorek o godz. 18:00 Msza Święta w intencji kobiet, a po niej spotkanie formacyjne w Sali Miłosierdzia Bożego.

4. XXIII Droga Krzyżowa na terenie byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku odbędzie się w piątek, 31 marca 2023 r., o godz. 18. Tegorocznym hasłem będą słowa Psalmu 82 “Ja rzekłem: bogami jesteście”, które przypominają o godności każdego człowieka stworzonego na obraz Boży. Wydarzenie zakończy się słowem i błogosławieństwem Księdza Arcybiskupa. Zapraszamy na nabożeństwo szczególnie młodych.

5. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca, kiedy w szczególny sposób czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność podczas pierwszosobotniego nabożeństwa o godz. 17:00.

6. W sobotę, 1 kwietnia udamy się z posługą sakramentalną do chorych przed świętami. Prosimy o zgłoszenie chorych w zakrystii lub w kancelarii parafialnej do piątku włącznie.

7. Przyszła niedziela, 2 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Podczas każdej Mszy św. będziemy święcili palmy. Dzieci z rodzinami zapraszamy na procesję z palmami z kościoła dolnego, która wyruszy o godz. 11:15.

8. Dzieci z klas 1-6 Szkoły Podstawowej zapraszamy na spotkania integracyjno-formacyjne w niedzielę o godz. 10.00 w sali konferencyjnej. Jest to bardzo dobra okazja, aby zadbać o życie duchowe i wychowanie w wierze dzieci, które zaowocuje dobrym życiem. W planach jest powstanie grupy Oazy Dzieci Bożej oraz wyjazd na rekolekcje wakacyjne. Spotkania prowadzi animatorka Maria. Szczegóły u ks. Damiana.

9. Pod chórem dostępny jest kolejny numer naszej parafialnej gazety: ,,Ku wspólnocie”. Zachęcamy gazet dla siebie i dla swoich sąsiadów.

10. Zachęcamy do zaopatrzenia się w Baranki Paschalne, prasę katolicką. Czytajmy także Boże Słowo, które niech nam pomaga dobrze przeżyć czas parafialnych rekolekcji.

Komentarze zostały wyłączone.