Ważne Ogłoszenie!!!
Przez cały dzień nasz kościół jest otwarty i trwa adoracja Najświętszego Sakramentu.
Przypominamy o dyrektywach dotyczących zgromadzeń, które obowiązują w tym czasie.
Maksymalnie 50 osób, odstępy ponad 1m od siebie, osłaniamy się podczas kichania i kasłania!

Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu jest obecny kapłan w konfesjonale.

Prosimy o zdrowy rozsądek!
Wasi duszpasterze.

Komentarze zostały wyłączone.