KS. PROBOSZCZ ANDRZEJ SZULEJ
mgr teologii

święcenia: 25.05.1996
proboszcz parafii: od 01.07.2020
Członek Rady Kapłańskiej
Asystent kościelny Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI
Członek III Synodu Archidiecezji Lubelskiej

Grupy w parafii:
Przygotowanie do Dzieci do Pierwszej Komunii Świętej
Legion Maryi
Żywy Różaniec