KS. ZBIGNIEW ZARZECZNY
mgr teologii

święcenia: 07.06.2008
wikariusz od 01.07.2020
z-ca asystenta kościelnego KSM Archidiecezji Lubelskiej
diecezjalny moderator Ruchu Czystych Serc
Grupy w parafii:
Liturgiczna Służba Ołtarza
Harcerze ,,Zawisza”
Wspólnota neokatechumenalna
Opieka nad kręgami Domowego Kościoła