KS. ROBERT WRONOWSKI
mgr lic. prawa kanonicznego i teologii

ur. 1969 Piaski diec. lubelska
święcenia 1996r.
Kapelan Warsztatów Terapii Zajęciowej w domu przy ul. Wallenroda
Kapelan Domu pomocy ” Betania”
Pierwsza wspólnota neokatechumenalna