OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś kolejna – piąta niedziela Wielkanocy. Naszymi modlitwami i ofiarami wspieramy Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie. Dziękujemy diakonowi Mikołajowi za posługę głoszenia słowa Bożego w naszej wspólnocie parafialnej.

O 16.00 w kościele odbędzie się zmiana tajemnic w Kołach Żywego Różańca

2. W poniedziałek, 8 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Jest on wzorem dla tych, którzy kropla po kropli mają oddawać codziennie swoje życie dla gromadzenia Chrystusowej owczarni. Będziemy więc prosić Świętego Stanisława o wstawiennictwo, aby powołania kapłańskie, budzące się na polskiej ziemi, były naprawdę godne          i święte. Wszystkich parafian gorąco zapraszam na Eucharystię tej uroczystości o godz. 7.00, 8.00 i 18.00. Jest to dzień imienin Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, którego obejmiemy naszą szczególną modlitwą.

3. W sobotę, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz rocznicę zamachu na Świętego Jana Pawła II. Wobec nieustających ataków na jego osobę, mając przed oczami wydarzenia z 13 maja 1981 roku, tym bardziej wpatrujmy się w jego święte życie, na jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy.

4. W przyszłą niedzielę, 14 maja, będziemy przeżywali uroczystość Pierwszej Komunii świętej dla dzieci z klas trzecich. Odbędą się one o godz. 10.00 i 13.00.

5. Przypominam, że w naszym kościele w maju codziennie odprawiamy nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej o godz. 17.30 i 20.30 przy figurze św. Józefa, a w niedziele o godz. 18.00. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach osobistych, rodzinnych i narodowych możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo!

6. Centrum Duszpasterstwa Młodzieży wraz ze naszą parafialną Scholą zaprasza na uwielbienie przygotowujące do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie za tydzień w niedzielę po Mszy św. o godz. 19:00.

7. Zapraszamy na wyjazd na XXVII Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2000. Tegoroczne wydarzenie pod hasłem „Idź za Barankiem” poprowadzi dominikanin o. Tomasz Nowak. Zapraszamy zwłaszcza młodych po bierzmowaniu, ze szkół średnich i studentów. Wyjazd odbędzie się 3 czerwca spod parafii. Zapisy i szczegóły na stronie Centrum Młodych i u ks. Damiana.

8. Zapraszamy na wyjazd dzieci i młodzieży z naszej parafii, zwłaszcza ministrantów, lektorów i scholę do Sandomierza. W programie między innymi zwiedzanie miasta i zamku z przewodnikiem, rejs statkiem, ognisko. Wyjazd w sobotę, 10 czerwca. Zapisy i szczegóły u pani Eli katechetki i u ks. Damiana.

Komentarze zostały wyłączone.