Rekolekcje Adwentowe
15-18 grudnia 2019 r.
o. Waldemar Grubka OFM Cap

Sobota 14 grudnia
Msza św. z nauką – 19.00.

Niedziela 15 grudnia

Msze św. z naukami: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (dla dzieci), 13.00, 17.00
i 19.00 (dla młodzieży).

Poniedziałek (16 grudnia),
Msze św. z naukami 6.30 (roraty), 9.00, 11.00, 18.00 i 19.30 (dla
młodzieży – liturgia słowa)

Wtorek (17 grudnia)

Msze św. z naukami 6.30 (roraty), 9.00, 11.00, 18.00 i 19.30 (dla
młodzieży -liturgia słowa),

Środa (18 grudnia):

Msze św. z naukami 6.30 (roraty), 9.00, 11.00, 18.00 i 19.30 (dla
młodzieży)
W czasie rekolekcji nie ma Mszy św. o godz. 8.00.

Spowiedź w dolnym kościele
we wtorek i środę
6.00-6.30, 8.30-12.00, 17.00-20.00
(z przerwami na czas nauk)

Komentarze zostały wyłączone.