KS. DARIUSZ MOCZULEWSKI
mgr teologii

święcenia: 10.12.1998
rezydent: od 01.06.2023