Akademia Młodzieżowa to program wychowawczy oparty na ideałach: BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Skierowany jest do uczniów siódmych, ósmych i licealnych. Przebywając w Akademii młodzież rozwija swoje zainteresowania oraz kształci się w formacji religijnej, społecznej oraz sprawnym działaniu. Program kończy się wraz z ukończeniem szkoły ponadgimnazjalnej, koronacją „Koroną Polskiego Wychowania”. Wcześniej młodzi ludzie zdobywają do Korony kolejne „muszle” i „perły”, które poświadczają ich stały rozwój.

 

Rozwijanie zainteresowań:

W Akademii Młodzieżowej prowadzone są grupy zainteresowań:

– Grupa teatralna – uczy umiejętności gry aktorskiej, umożliwia udział w festiwalach teatralnych, ćwiczy umiejętność pokonywania tremy i wystąpień publicznych.

– Grupa medialna – pozwala poznać tajniki przygotowywania scenariuszy i reżyserii magazynów telewizyjnych, uczy pracy z kamerą i światłem oraz montażu materiałów wideo.

– Szkolenie liderów – to nauka podstaw organizacji i zarządzania, możliwość sprawdzenia się w roli przewodniczącego grupy oraz udziału w ciekawych działaniach społecznych.

 

Formacja religijna:

W ramach programu formacji religijnej studenci Akademii Młodzieżowej biorą udział w katechezach oraz praktykach religijnych zdobywając kolejne stopnie: Kerygmat, Pustynia i Apostolat.

Ośrodki Akademii Młodzieżowej:

W Archidiecezji Lubelskiej działa 6 parafialnych ośrodków Akademii Młodzieżowej: w Lublinie (2), Bychawie, Łęcznej, Końskowoli, Świdniku.

W naszej parafii spotykamy się w każdą środę od godziny 16 w salce Miłosierdzia Bożego, zapraszamy!