GRUPA MODLITWY OJCA PIO


ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA

FORMACYJNO-MODLITEWNE

   w ostatni piątek miesiąca:
godz. 1600  – spotkanie formacyjno-modlitewne
– godz. 1730   – różaniec
– godz. 1800  – Msza Święta wotywna i uczczenie relikwii św. Ojca Pio

Przywilejem członków Grupy jest to, że stają się duchowymi synami i córkami Św. Ojca Pio, który jest ich Orędownikiem u Boga.

Kierownik duchowy grupy: ks. Damian Szewczyk
Serdecznie zachęcamy do wstąpienia do naszej Grupy Modlitwy Ojca Pio. Zainteresowani mogą zgłosić się do opiekuna Grupy ks. Damiana Szewczyka lub przyjść bezpośrednio na spotkanie.

 


ARTYKUŁ

JUBILEUSZ 20-lecia GRUPY o. PIO – artykuł z gazety „Ku Wspólnocie”


AKTUALNOŚCI

Z ŻYCIA GRUPY ŚW. OJCA PIO

Po 9 dniach nowenny 23 września 2020 roku odbyła się w naszym kościele uroczysta Msza święta wotywna za wstawiennictwem Świętego Ojca Pio. Członkowie wspólnoty Świętego Ojca Pio aktywnie włączyli się w oprawę Mszy świętej czytając słowo Boże, modlitwę wiernych, modlitwę po komunii świętej Ojca Pio. W procesji z darami brały udział dzieci pierwszokomunijne (uczniowie z klas 4 szkół podstawowych z naszej parafii), które obchodziły swój biały tydzień. Piękną homilię o patronach a przede wszystkim o świętym Ojcu Pio wygłosił nasz opiekun ks. Damian Szewczyk. Po Mszy świętej spotkaliśmy się na herbatce, ciastku i owocach w sali konferencyjnej, gdzie wybrany został nowy zarząd. W skład zarządu weszli:

Anna Wróblewska – animator
Maria Stępień – z-ca animatora
Zbigniew Skałecki – skarbnik

Ksiądz Damian Szewczyk podziękował za zaangażowanie poprzedniemu zarządowi oraz udzielił specjalnego błogosławieństwa nowym władzom grupy Ojca Pio.

Miłym i niespodziewanym akcentem spotkania grupy Świętego Ojca Pio były odwiedziny księdza biskupa Adama Baba, z którym zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia i od którego otrzymaliśmy specjalne błogosławieństwo.

Na koniec zaprosiliśmy wszystkich członków na sobotę 26 września na godz. 8.00 na Mszę świętą w intencji ks. Damiana Szewczyka naszego opiekuna, a także archidiecezjalnego duszpasterza młodzieży.


HISTORIA GRUPY

Grupa Modlitwy św. Ojca Pio w Parafii pw. Świętego Józefa w Lublinie powstała po pielgrzymce na kanonizację O. Pio w czerwcu 2002r. Inicjatorem i pierwszym opiekunem Grupy był ks. kan. Zbigniew Wojtowicz. W latach 2004-2019 opiekunami duchowymi byli: ks. Robert Wronowski, ks. Artur Janczarek, ks. Konrad Maciąg, ks. Piotr Golec i ks. Grzegorz Dobosz. Od września 2019r. pieczę nad Grupą sprawuje ks. Damian Szewczyk.
Ważnym wydarzeniem dla życia religijnego parafii, w którym znaczący udział miała Grupa, było sprowadzenie relikwii św. Ojca Pio do naszego kościoła. W uroczystości brał udział o. Bogusław Piechuta OFMCap, ówczesny moderator Grup Modlitwy O. Pio w Polsce.

Zgodnie ze wskazaniami św. O. Pio uczestnik Grupy Modlitwy powinien:
– Codziennie odmówić dowolną modlitwę w aktualnych intencjach;
– Raz w miesiącu spotkać się z innymi członkami Grupy na Mszy św. i spotkaniu formacyjnym;
– Przynajmniej raz w tygodniu przeczytać fragment Pisma Świętego i wyciągnąć dla swego życia dobre wskazania i postanowienia;
– Starać się żyć w łasce uświęcającej. Wolność od grzechu ciężkiego upoważnia do posilania się Ciałem Chrystusa w Komunii Św.;
– Przynajmniej raz w miesiącu poświęcić trochę czasu na modlitwę adoracyjną przed Najświętszym Sakramentem;
– Starać się praktykować w swoim otoczeniu bratnią miłość;
– W miarę swoich możliwości włączyć się w spełnianie dobrych dzieł. Modlitwa znajduje swoje dopełnienie w dziełach miłości.

Grupa Modlitwy św. O. Pio aktywnie włącza się w życie parafii między innymi przez takie działania:
– Prowadzi piątkowy różaniec;
– Bierze udział w czuwaniach modlitewnych z okazji różnych świąt i uroczystości;
– Prowadzi wrześniową nowennę do św. O. Pio;
– Przygotowuje oprawę liturgiczną Mszy Świętej w ostatni piątek każdego miesiąca;
– Organizuje pielgrzymki i wyjazdy do miejsc kultu.
Pielgrzymowaliśmy m.in. na Jasną Górę, do Łagiewnik, Chełma, Wadowic, Tuchowa, Kalwarii Zebrzydowskiej, Kalwarii Pacławskiej, Lubartowa, Radecznicy, Zamościa, Kałkowa, Sokółki.

Wspólnota nasza od listopada 2007r. każdego miesiąca z dobrowolnych składek członków Grupy dokonuje wpłat na konto Ruchu Maitri na dożywianie i leczenie anonimowych dzieci w Afryce. Do końca roku 2021 przekazano na ten cel 8400 zł.

Dnia 19 stycznia 2020r. w naszej parafii gościł o. Roman Rusek OFMCapKrajowy Asystent Grup Modlitwy Ojca Pio.

Na Mszach Świętych głosił homilie a o godz. 1800 wziął udział w spotkaniu opłatkowo-formacyjnym z naszą Grupą. Była to dla wszystkich  parafian dodatkowa okazja do nawiązania kontaktu oraz ewentualnego wstąpienia w szeregi naszej Wspólnoty.