KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA


SPOTKANIA

I sobota m-sc: godz. 17:00
Informacji udziela ks. Tomasz Niedziałek

Koło Przyjaciół Radia Maryja powstało w par. Św. Józefa w czerwcu 1996 r. z inicjatywy istniejącego Kręgu Odnowy w Duchu Św. „TABOR”.  Swe istnienie rozpoczęło Mszą św. w święto NMP Matki Kościoła, oddając się swej Patronce do dyspozycji i prosząc Ją o nieustającą pomoc i opiekę dla założyciela Radia Maryja o. dyr. T. Rydzyka, wszystkich jego współpracowników, słuchaczy i sympatyków tego wyjątkowego, katolickiego radia oo. Redemptorystów. Po Mszy św. na zebraniu organizacyjnym animatorka Kręgu „Tabor” udzieliła informacji o nowej grupie a zainteresowani po wpisaniu się na listę jej członków wybrali jednomyślnie, konieczny do koordynacji zadań, zarząd w składzie: Helena Miturska (odpowiedzialna), Halina Kopyść (skarbnik) i Grażyna Szumska. Opiekę nad Kołem PRM ks. Dziekan Stanisław Dziwulski powierzył ks. Waldemarowi Cisło, opiekunowi duchowemu od dwóch lat Kręgu „Tabor.”

Koła PRM stanowią cząstki wielkiej Rodziny Radia Maryja na obszarze swoich diecezji w Polsce i poza jej granicami, tworząc jedną, duchowo zjednoczoną w wierze, światową Rodzinę Radia Maryja uznaną i błogosławioną przez trzech ostatnich następców Św. Piotra: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Nasze Koła są wspólnotami otwartymi na każdego, kto chce wzrastać w wierze oraz czynnie uczestniczyć w dziele Nowej Ewangelizacji, do czego wielokrotnie wzywał Radio Maryja św. Jan Paweł II zapewniając równocześnie na jego antenie: „Codziennie dziękuję Bogu, że jest w Polsce takie radio, co się nazywa Radio Maryja!”

Koło PRM u Św. Józefa pod opieką duchową ks. Grzegorza Dobosza od 2012r. obchodziło w czerwcu 2014 r. swoje 18 „urodziny” i zaprasza słuchaczy, sympatyków oraz ofiarodawców wspierających Radio Maryja i TV TRWAM, a więc – należących duchowo do Radiowej Rodziny, na comiesięczne spotkania, Koła, które jest grupą modlitewno – formacyjną oraz zachęca do włączenia się w zróżnicowaną jego działalność.

Koło PRM spotyka się co miesiąc – w każdy pierwszy czwartek miesiąca na Adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 14.00 oraz w pierwsze soboty na Mszy św. o godz. 18.00, Nabożeństwie Fatimskim i spotkaniu formacyjnym o godz. 19.00. Ogłoszenia aktualne znajdują się w gablocie Koła PRM przed kościołem.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica!

http://www.maria-rosengard.com/KKR/arkiv/rm.html