CHÓR PARAFIALNY


Chór parafii św. Józefa w Lublinie jest jedną z najstarszych grup duszpasterskich działającą w naszej wspólnocie parafialnej, gdyż został założony w 1982 r. przez ówczesnego organistę p. Roberta Bogdańskiego. Następnie zespół był prowadzony przez pp. Emilię i Józefa Telegów. Obecnie kierownikiem artystycznym i dyrygentem od 2022 r. jest organista p. Karol Kowalski, a opiekę duszpasterską sprawuje ks. proboszcz Andrzej Szulej.

Głównym celem działalności chóru jest posługa muzyczna podczas niedziel i uroczystości parafialnych, świąt roku liturgicznego: Wielkanocy, Bożego Ciała, Bożego Narodzenia, odpustu parafialnego ku czci świętego Józefa, a ze świąt państwowych – Święta Niepodległości.

Repertuar chóru jest bardzo różnorodny. Obejmuje utwory reprezentujące niemal wszystkie okresy historii muzyki nowożytnej, zarówno kompozytorów polskich jak i obcych. Prym wiodą utwory służące liturgii i wspólnemu śpiewowi wiernych. Chórzyści śpiewają również psalmy responsoryjne.

Przynależność do chóru to nie tylko praca, próby, koncerty, ale także wspólne przebywanie i wzajemne poznanie się przy okazji regularnych spotkań organizowanych z okazji świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. Wspólne śpiewanie dla chwały Bożej jest dla nas powodem do ogromnej satysfakcji i dumy.

Każdy, kto ma słuch muzyczny, dobry głos i chęć do współpracy, może należeć do naszego chóru.

Próby odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i w piątki o godz. 19.00 w sali św. Cecylii w najniższej kondygnacji Domu Parafialnego. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informacje można uzyskać u p. organisty Karola Kowalskiego.