CHÓR PARAFIALNY


Gdzie słyszysz śpiew, tam wchodź,
tam dobre serca mają,
źli ludzie, wierzaj mi,
ci nigdy nie śpiewają.

Chór parafii św. Józefa w Lublinie jest jedną z najstarszych grup duszpasterskich działającą we wspólnocie parafialnej, został założony w 1982 r. Kierownikiem artystycznym i dyrygentem od 2022 r. jest organista p. Karol Kowalski, a patronat sprawuje ks. proboszcz Andrzej Szulej.

Głównym celem działalności chóru jest oprawa muzyczna uroczystości parafialnych, świąt Roku Liturgicznego: Wielkanocy, Bożego Ciała, Bożego Narodzenia, a ze świąt państwowych – Święta Niepodległości. Uczestniczy on także w życiu muzycznym całego Lublina, występując w innych świątyniach, na czele z Archikatedrą Lubelską. Nasi chórzyści gościli w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach, w tym w licznych sanktuariach, gdzie dawali koncerty i uczestniczyli w rozmaitych liturgiach.

Trzy razy w roku opuszczamy mury naszej parafii. Na początku „sezonu artystycznego” organizowana jest pielgrzymka, w czasie której przygotowujemy oprawę Mszy św. i koncertujemy, w okresie Bożego Narodzenia kolędujemy w zaprzyjaźnionych parafiach, a na zakończenie „sezonu” również pielgrzymujemy i śpiewamy tam, gdzie zechcą nas słuchać.

Repertuar chóru jest bardzo różnorodny. Obejmuje utwory reprezentujące niemal wszystkie okresy historii muzyki nowożytnej, zarówno kompozytorów polskich jak i obcych.

Przynależność do chóru to nie tylko praca, próby, koncerty, ale także wspólne przebywanie i wzajemne poznanie się przy okazji regularnych spotkań organizowanych z okazji świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. Wspólne śpiewanie dla chwały Bożej jest powodem do ogromnej satysfakcji i dumy.

Każdy, kto ma słuch muzyczny i dobry głos może należeć do naszego chóru – ZAPRASZAMY.

Próby odbywają się raz w tygodniu w piątki o godz. 19.00 w sali św. Cecylii w najniższej kondygnacji Domu Parafialnego. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.