PRZYMIERZE MIŁOSIERDZIA


Charyzmatem wspólnoty Przymierze Miłosierdzia są słowa „ewangelizować, aby przemieniać każdego ewangelizowanego w ewangelizatora” oraz Słowo z Izajasza 61, 1-2:

„Duch Pana Boga nade mną,
bo Pan mnie namaścił.
Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim,
by opatrywać rany serc złamanych,
by zapowiadać wyzwolenie jeńcom
i więźniom swobodę;
aby obwieszczać rok łaski Pańskiej (…)”

Celem jest głoszenie miłosierdzia Bożego najuboższym i najbardziej skrzywdzonym. Oprócz świadectwa jakie dajemy na co dzień, ewangelizujemy na ulicach wśród bezdomnych i więźniów oraz posługujemy w ośrodkach wychowawczych. Okresowo organizujemy rekolekcje ewangelizacyjne.

Jesteśmy świadomi naszej bezsilności, dlatego całą nadzieję pokładamy w Duchu Świętym, który przemienia serca i napełnia nas swoimi darami, które pozwalają nam głosić Jezusa.

Maryja w naszej wspólnocie ma szczególne miejsce, jest Posłanniczką i Pośredniczką Bożego Miłosierdzia, uczy nas poprzez swoją postawę wypełniać wolę Bożą i nieść Jezusa światu.

Zapraszamy każdego do naszego grona, kto ma pragnienie świadczyć o Chrystusie wśród najuboższych.

 

Spotykamy się w każdą środę o godzinie 19:00 w salce św. Stanisława Kostki przy parafii św. Józefa w Lublinie.

Więcej informacji na stronie fb:

https://www.facebook.com/Przymierze-Mi%C5%82osierdzia-w-Lublinie-238090256859829/

E-mail: przymierze.milosierdzia.lublin@gmail.com