RUCH MAITRI I BIURO ADOPCJI SERCA


Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” jest członkiem założycielem Ogólnopolskiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Obecnie funkcjonuje w ramach dziewięciu wspólnot działających przy parafiach (Białystok, Bytom, Gdańsk, Gliwice, Lublin, Poznań, Racibórz, Warszawa, Wrocław). Wspólnoty posiadają w ramach parafii opiekunów duchowych, pozostają także w kontaktach z biskupami diecezjalnymi. Krajowym duszpasterzem Ruchu jest ks. dr Andrzej Panasiuk.

Słowo „maitri” – „przyjaźń” zostało przyjęte jako sanskryckie określenie najbliższe znaczeniu miłości współczującej i niestawiającej barier. Przyjęcie w nazwie Ruchu słowa pochodzącego z języka tych ludzi, którym od samego początku uczestnicy Ruchu pomagali, ma wskazywać na szacunek dla nich samych, ich dóbr duchowych i moralnych, społecznych i kulturalnych odbijających promień Prawdy oświecającej wszystkich ludzi. Wraz ze swym rozwojem Ruch ukierunkował się na współpracę z polskimi misjonarzami pracującymi wśród najbiedniejszych mieszkańców Indii, Ameryki Południowej i Afryki. Przez wiele lat członkowie Ruchu blisko współpracowali też z o. Marianem Żelazkiem SVD, opiekującym się trędowatymi w mieście Puri w Indiach.

Uczestnictwo w Ruchu od początku jego istnienia wiąże się ściśle z formacją duchową członków i pracą na rzecz ubogich i głodujących. W swoich szeregach Ruch skupia osoby świeckie wszystkich stanów, niektóre z nich posiadają wykształcenie teologiczne. Ruch uznał za patronów św. Franciszka i św. Matkę Teresę. Każdy z uczestników wypełnia swoje zadanie odpowiednio do swej sytuacji życiowej i zdolności dostrzegania problemów nędzy, głodu i braku jedności we współczesnym świecie. Ewangelia i duchowość św. Matki Teresy stanowią fundament w poszukiwaniu dróg realizacji tego zadania. Takie działanie jest szczególnym rysem Ruchu. W ciągu wielu lat istnienia Ruch stał się jednym z największych dzieł prowadzonych na rzecz misji przez katolicki laikat w ścisłej współpracy z Kościołem.

Lubelska wspólnota Ruchu powstała przy parafii św. Józefa w 2002 roku realizuje charyzmat pomocy najbiedniejszym z biednych poprzez dzieło „Adopcji Serca”. Udział w programie oznacza moralne zobowiązanie ofiarodawcy do niesienia pomocy konkretnemu, znanemu z nazwiska i  imienia podopiecznemu. Celem „Adopcji” jest uchronienie najbiedniejszych od śmierci głodowej i chorób oraz zapewnienie dzieciom środków na naukę, opiekę medyczną i przygotowanie do samodzielnego życia. Ofiarodawca otrzymuje kwestionariusz osobowy i zdjęcie dziecka, może także podjąć z nim korespondencję.

Składki dotyczące poszczególnych programów „Adopcji Serca”:

  • szkoła podstawowa – 13 €/miesięcznie
  • szkoła średnia – 17 €/miesięcznie

Lubelska wspólnota Ruchu „Maitri” poprzez swoje zaangażowanie wspiera placówki misyjne w Demokratycznej Republice Konga, Ruandzie, Burundi, Kamerunie, Ugandzie i Syrii. Współpracuje z następującymi zgromadzeniami misyjnymi: Sióstr od Aniołów, Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia.

W ramach programu „Adopcji Serca” wspólnota prowadzi także alternatywne formy pomocy:

  • dożywianie – pomoc anonimowym dzieciom poprzez wsparcie konkretnego ośrodka dożywiania i leczenia – deklaracja dowolnej kwoty na dowolny okres
  • projekty pomocowe

Środki na wyżej wymienione cele są pozyskiwane ze zbiórek parafialnych i darowizn od osób fizycznych.

Wszystkich, którzy w jakiejkolwiek formie chcieliby się włączyć w dzieło pomocy najbiedniejszym zapraszamy do współpracy lub finansowego wsparcia. Deklarowane kwoty należy wpłacać na konto:

Ruch „Maitri” przy Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym w Lublinie

Bank: PeKaO S.A. III/O Lublin 76124023821111000039260677

Kontakt telefoniczny: 081-525-78-56 w godzinach pracy biura

Kontakt mailowy: maitri@diecezja.lublin.pl

Strona internetowa: www.maitri.pl

Adres: Ruch „Maitri”, parafia św. Józefa, ul. Filaretów 7, 20-609 Lublin

Terminy dyżurów: wtorek 16:00-18:00

Spotkania całej wspólnoty Ruchu i osób zaangażowanych w dzieło „Adopcji Serca” odbywają się w drugie piątki miesiąca (17:00 – Msza św. w kościele dolnym; 18:00 – spotkanie formacyjne w sali konferencyjnej).