Redakcja „Ku Wspólnocie”

Gazetka parafialna ukazuje się cztery razy w roku (II, V, IX, XI) i tyleż samo razy odbywają się spotkania redakcji.

Skład redakcji jest następujący:

Redaktor naczelny: Sylwia Zielińska,

Członkowie: Maria Brzezińska, Antoni Dudek, Barbara Golec, Bronisława Jurkowska – Pikulska, Waldemar Kudlak, Piotr Krzysztof Kuty, Helena Miturska, ks. Adam Bab, ks. Zbigniew Wójtowicz.

W redakcji z radością powitamy każdego, kto chciałby podjąć z nami współpracę.

Kontakt: sz_studio@wp.pl

Zobacz nasz najnowszy numer: Ku Wspolnocie nr 1/2018