OGNISKO MISYJNE KANAAN


Pan Jezus kocha wszystkie dzieci i pragnie, aby każde z nich weszło do Królestwa Bożego. Wiele dzieci nie zna Ewangelii, nie ma dostępu do nauki, cierpi z powodu głodu, chorób, opuszczenia, doznaje przemocy, musi pracować, a nawet walczyć. Dlatego na drodze do Pana Jezusa trzeba dzieciom pomagać. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci od 1843 r przez dzieci ratuje inne dzieci.

Dzieci należące do Papieskiego Dzieła Misyjnego:

 • modlą się za dzieci nie znające Chrystusa i za misjonarzy;
 • ofiarowują w intencji misji swoje cierpienia i wyrzeczenia;
 • wspomagają materialnie (na miarę swoich możliwości) dzieci z krajów misyjnych

Od 1922r. Ojciec Święty patronuje Misyjnemu Dziełu Dzieci, a finansową pomoc dzieci kieruje tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. W tym roku do małych boliwijczyków. Mali misjonarze Jezusa działają w parafii św. Józefa w Lublinie już 11 lat. Spotkania dzieci z Ogniska Misyjnego „Kanaan” odbywają się w Szkole Podstawowej nr 22, w poniedziałki od 15.30 do 17.00

Co robimy?

 • poznajemy sytuację dzieci z różnych krajów misyjnych
 • modlimy się w intencji Ojca Świętego, misjonarzy i dzieci
 • czytamy czasopismo „Świat Misyjny”
 • wspieramy naszymi oszczędnościami dzieci misji
 • poznajemy piosenki różnych kontynentów
 • każdy mały misjonarz odmawia dziesiątek różańca
 • przygotowujemy jasełka misyjne, kolędników misyjnych
 • w Białym Tygodniu zbieramy ofiary od dzieci pierwszokomunijnych „Dzieci Komunijne Dzieciom Świata”
 • uczestniczymy w drodze krzyżowej
 • zaangażowaliśmy się w „Adopcję Serca” pomagamy naszemu koledze, który mieszka w Afryce
 • korespondujemy z Ojcem Świętym i misjonarzami
 • wyjeżdżamy na pielgrzymki, kongresy, spotkania z misjonarzami
 • uczestniczymy w konkursach misyjnych i olimpiadach np. „Mój szkolny kolega z Afryki”
 • przygotowujemy bajki i inne przedstawienia
 • wykonujemy kartki świąteczne, palmy i ozdoby by wspomagać materialnie dzieci z krajów misyjnych

Ty też możesz ratować inne dzieci! Możesz zostać misjonarzem! To naprawdę jest możliwe! Mali Misjonarze codziennie odmawiają misyjną modlitwę dzieci, która brzmi:

Panie Jezu, pragnę zostać pomocnikiem misjonarzy i nieść pomoc duchową i materialną dzieciom z krajów misyjnych – dzieciom, które Cię nie znają, dzieciom bezdomnym i opuszczonym, dzieciom cierpiącym głód i pozbawionym wszelkiej opieki lekarskiej. Ofiaruję Ci za nie codzienną modlitwę, pracę, naukę i dobre uczynki, a także ofiarę z drobnych wyrzeczeń -na chleb dla głodnych, lekarstwo dla chorych, naukę i katechezę dla wszystkich, na wielką radość zjednoczenia z Tobą, Panie Jezu.

Przyłącz się do nas zapraszamy.