AKCJA KATOLICKA


SPOTKANIA 

III wtorki miesiąca: godz. 19.00

Informacji udziela ks. Proboszcz Andrzej Szulej

Akcja Katolicka w Polsce jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym przez Konferencje Episkopatu Polski, działającym w całym kraju, a w rozumieniu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją kościelną. Akcję Katolicką w diecezji organizuje biskup diecezjalny.

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:

 1. pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;
 2. przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;
 3. zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie
 4. na zagrożenie wiary i moralności chrześcijańskiej w decyzji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym;
 5. angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;
 6. kształcenie działaczy katolickich i przygotowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Akcja Katolicka może prowadzić działalność w szczególności:

 • oświatowo-wychowawczą,
 • kulturalną i informacyjno-wydawniczą,
 • naukową,
 • charytatywną,
 • w zakresie ochrony zdrowia,
 • turystyczno-sportową,
 • gospodarczą.

Struktury Akcji Katolickiej tworzą:

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej, a na szczeblu centralnym – Krajowy Instytut Akcji Katolickiej.

Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Józefa został powołany w 1999r. Obecnie liczy 7 członków, współpracują z nim 5 osób. Prowadzi następujące działania.

 

1.Comiesięczne spotkania formacyjne w każdy trzeci wtorek miesiąca w czytelni czasopism katolickich. Spotkania rozpoczynają się  Mszą Św. o godz. 18.00.

2.W każdy pierwszy czwartek miesiąca członkowie Akcji Katolickiej adorują najświętszy Sakrament             w Kościele Dolnym.

3.Prowadzą  Księgarenkę parafialną,  w której można nabyć dobrą książkę, modlitewniki, prasę katolicką oraz dewocjonalia. Realizujemy również zamówienia parafian w tym zakresie.

4.Z inicjatywy Akcji Katolickiej i dzięki jej ofiarności w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 10.00 sprawowana jest  Msza Św. w intencji Ojczyzny.

 

Prezesem Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej jest Marianna Olszańska,

sekretarzem Irena Sasimowska

 

Adres do korespondencji:

Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Józefa,

Ul. Filaretów 7; 20-609 Lublin

Tel. 48 797 314 227 ; czynny, pn-pi w godz. 16.00-18.00

Mail sw.jozeflublin@gmail.com