WSPÓLNOTY NEOKATECHUMENALNE


SPOTKANIA W SALKACH PARAFIALNYCH

Wspólnota I: Wt. 19.00; Sb. 16.00

Wspólnota II: Śr. 19.00; Sb. 17.00

Wspólnota III: Wt. 19.00; Sb. 16.00

Wspólnota IV: Wt. 19.00; So 19.00

KATECHEZY W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA – COVID-19

“A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” – Mt 28,20

Zapraszamy na wysłuchanie katechez!

W trudnym czasie pandemii i wielu pytań o sens życia i naszą wiarę zapraszamy wszystkich do wysłuchania katechez!

W poniedziałki i środy – godz. 19.00 – od 11 maja 2020.

Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy jest słowo Chrystusa” – Rz 10,17. Katechezy to kontynuacja spotkań trwających w Wielkim Poście.

Pan zaprasza też i Ciebie – „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” – Ap 3,20.

NEOKATECHUMENAT

Jest to katolicki katechumenat pochrzcielny. Narodziny wspólnot neokatechumenalnych mają swój początek na przedmieściach Madrytu w r. 1964, wśród ludzi żyjących w barakach dzielnicy Palomeras Altas. Powstały one z inicjatywy osób świeckich,. Jego głównymi katechistami są Kiko Argüello, Carmen Hernández, oraz ks. Mario Pezzi. Z Madrytu droga neokatechumenalna rozpowszechniła się najpierw na całą Hiszpanię, a następnie trafiła do Włoch, poczynając od rzymskich parafii Naszej Pani od Najświętszego Sakramentu oraz Męczenników Kanadyjskich. Było to w r. 1968. Na całym świecie w roku 2000 było blisko 13700 wspólnot neokatechumenalnych w 786 diecezjach i 96 krajach. W odpowiedzi na apel Ojca Świętego Jana Pawła II, który prosił by wierni troszczyli się o powołania kapłańskie powstało również 40 misyjnych międzynarodowych seminariów duchownych o nazwie Redemptoris Mater, które przygotowały do pracy misyjnej ponad 260 prezbiterów.

Papieska Rada Do Spraw Świeckich, której przewodniczył James Francis Kard. Stafford zatwierdziła Statuty Drogi Neokatechumenalnej dnia 29 czerwca 2002 r.

Droga neokatechumenalna opiera się na trójnogu, który stanowią: Słowo Boże, Eucharystia i wspólnota. Neokatechumenat został pomyślany na wzór katechumenatu, jaki w istniał w Kościele pierwszych wieków. Koncentruje się on na sakramencie chrztu oraz na jego skutkach, a działa poprzez serie wyraźnie wyodrębnionych etapów.

W naszej parafii istnieją cztery wspólnoty neokatechumenalne. Do wspólnoty można wejść poprzez katechezy wstępne, które odbywają się zazwyczaj w Adwencie lub Wielkim Poœcie.

Rozpoczął się cykl katechez dla dorosłych i młodzieży, prowadzonych przez zespół katechistów z drogi neokatechumenalnej.

W roku 2008r Ojciec Święty Benedykt XVI zatwierdził definitywnie tę formację chrześcijańską dla całego Kościoła jako sposób formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa czasów dzisiejszych.

Dla kogo skierowane są te katechezy?
Przede wszystkim dla Ciebie.
Skoro jesteś na tej stronie i czytasz tę informację, właśnie do Ciebie dzisiaj Jezus Chrystus przychodzi z tym zaproszeniem.
Potraktuj to jako zaproszenie od samego Boga, który z miłości do Ciebie daje Ci Drogę Neokatechumenalną, abyś poprzez Słowo Boże, uczestnictwo w liturgiach oraz przez osoby, które wraz z Tobą będą słuchać tych katechez, mógł doświadczyć Miłości Ojca, który Cię stworzył.