Ruch Czystych Serc

Mottem Ruchu Czystych Serc są słowa wyrażone w Ewangelii według św. Mateusza: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Okazuje się, że to ewangeliczne wezwanie wciąż porusza serca młodych (i nie tylko) ludzi, którzy przywiązują uwagę do czystości przedmałżeńskiej, którzy pragną walczyć ze swoimi słabościami i pokusami jakie stawia świat, by z odpowiedzialnością i powagą zawrzeć sakrament małżeństwa.

Spotkania odbywają się w każda niedzielę po Mszy Św. o godz. 19:00 w Sali Miłosierdzia Bożego.

Opiekunem duchowym i moderatorem diecezjalnym jest ks. Zbigniew Zarzeczny