GRUPA MODLITWY OJCA PIO


„Czas wykorzystany dla chwały Boga i zbawienia duszy,
nie jest nigdy czasem źle wykorzystanym” (o. Pio)

 Grupa ojca Pio przed jubileuszem 20-lecia

Grupa o. Pio z ks. dr Zbigniewem Wójtowiczem i ks. Damianem Szewczykiem (pierwszym i obecnym opiekunem duchowym), Dzień Wierności, 28.01.2022

Grupa Modlitwy Ojca Pio istnieje w naszej parafii od niemal 20 lat. Utworzona została w dniu 29 październiku 2002 roku. Po parafialnej pielgrzymce na kanonizację o. Pio, zainteresowanie Osobą i duchowością Świętego Stygmatyka było tak ożywione, że liczni parafianie, ponad 100 osób, zadeklarowało chęć przynależności do tworzącej się wówczas Grupy. Inicjatorem jej powstania i pierwszym opiekunem duchowym, do 2003 roku, był ks. kan. dr Zbigniew Wójtowicz. W kolejnych latach opiekę nad grupą sprawowali: ks. Robert Wronowski (2003-2006), ks. Artur Janczarek (2006-2007), ks. dr Konrad Maciąg (2007-2008), ks. Piotr Golec (2008-2012), ks. Grzegorz Dobosz (2012-2019). Od września 2019 roku kierownikiem duchowym wspólnoty jest ks. Damian Szewczyk. Liczebność grupy zmieniała się w różnych okresach jej istnienia, obecnie liczy 27 osób.

Szczególnie podniosłym wydarzeniem dla członków wspólnoty, było sprowadzenie i uroczyste przyjęcie do parafii relikwii św. o. Pio (fragment bandaża z krwią), co miało miejsce 15 lat temu, w dniach 26-28 października 2007 roku. Przyjęcie tego wielkiego daru poprzedzone było trzydniowym modlitewnym przygotowaniem Triduum, które obejmowało Msze św. z nauką, katechezy dla młodzieży i różaniec z o. Pio, a także błogosławieństwo relikwiami i ucałowanie ich po każdej liturgii. Uroczystościom i koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył, a także głosił słowo Boże o. Bogusław Piechuta OFM Cap, ówczesny moderator Grup Modlitwy o. Pio w Polsce. (Program przygotowań do tego wydarzenia znajduje się w gazecie parafialnej „Ku Wspólnocie)*). W uroczystościach uczestniczyli licznie zgromadzeni parafianie i czciciele św. ojca Pio z okolicznych parafii. Owocem rekolekcji i przyjęcia do parafii relikwii tego św. Stygmatyka były Msze św. wotywne, w intencjach zbiorowych, za Jego wstawiennictwem. Relikwiarz ufundował mecenas Zbigniew Tymecki z Lublina jako wotum wdzięczności za swój udział w pielgrzymce, organizowanej przez naszą parafię do Rzymu, na kanonizację o. Pio.

Grupy Modlitwy, powołane zostały zgodnie z wolą ojca Pio, jako odpowiedź na apele papieża Piusa XII, który zachęcał do nieustannej modlitwy, zarówno osobistej jak i wspólnotowej jako sposobu na pokonanie zła i uratowania świata.

Pierwsze Grupy powstały we Włoszech po drugiej wojnie światowej (1947), w Polsce w latach osiemdziesiątych (1983). Ośrodkiem duchowym Międzynarodowego Stowarzyszenia Grup Modlitwy Ojca Pio jest „Dom Ulgi w Cierpieniu”, dzieło Ojca Pio, z siedzibą w San Giovanni Rotondo. Grupy funkcjonują zgodnie ze Statutem, który został zatwierdzony, (Listem Kardynała Sekretarza Stanu Agostino Casaroli z 3 maja 1986 r., Nr 160.977/A) przez Stolicę Apostolską. Uzupełnienie i uaktualnienie Statutu stanowi Regulamin Grup Modlitwy (zaakceptowany przez kardynała Tarcisio Bertone, Sekretarza Stanu, pismem z dnia 7 lutego 2012 roku (N. 198.909). Grupy Modlitwy ojca Pio zapewniają członkom rozwój duchowy i formację, aby byli oni „źródłem światła”, „szkołą wiary i ogniskiem miłości”, według zamysłu św. Stygmatyka. Członkowie Grup stają się duchowymi synami i córkami św. Ojca Pio, który jest ich orędownikiem u Boga. Według założenia świętego Stygmatyka członkowie Grup powinni, przez modlitwę, czynną miłość i chrześcijańską formację, przeciwstawiać się fali laicyzacji, która niesie ze sobą wielkie zniszczenie wartości etycznych i duchowych w sumieniach ludzi i w społeczeństwie (Regulamin Grup Modlitwy, 2012, (N. 198.909). Zgodnie ze wskazaniami św. ojca Pio, członkowie Grupy Modlitwy winni kierować się ogólnymi zasadami Jego franciszkańskiej duchowości. W ramach formacji każdy uczestnik Grupy powinien: codziennie odmówić dowolną modlitwę w aktualnych intencjach; raz w miesiącu spotkać się z innymi członkami Grupy na spotkaniu formacyjnym i na Eucharystii; przynajmniej raz w tygodniu, a w miarę możliwości częściej, przeczytać fragment Pisma św. i wyciągnąć dla swego życia dobre postanowienia; starać się żyć w łasce uświęcającej, aby karmić się Ciałem Chrystusa w Komunii św.); przynajmniej raz w miesiącu poświęcić trochę czasu na modlitwę adoracyjną przed Najświętszym Sakramentem wystawionym w monstrancji albo obecnym w tabernakulum; starać się praktykować w otoczeniu bratnią miłość; w miarę swoich możliwości włączyć się w spełnianie dobrych dzieł. Modlitwa znajduje swoje dopełnienie w dziełach miłości. Spotkania formacyjno-modlitewne Grupy odbywają się, od początku jej istnienia, raz w miesiącu, obecnie w ostatni piątek miesiąca. W ramach tych spotkań, członkowie wspólnoty uczestniczą w konferencji, czytają i rozważają słowo Boże i modlą się wspólnie. Okazjonalnie zapraszają prelegentów, którzy wygłaszają konferencje na temat duchowości i charyzmatów św. ojca Pio. Wśród wykładowców byli m.in.: ks. dr Robert Muszyński, o. Krzysztof Lewandowski OFM Cap i o. prof. Andrzej Derdziuk OFM Cap, były i obecny kierownik duchowy Grupy Modlitwy o. Pio w Parafii Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka z Asyżu w Lublinie, na Poczekajce, o. Roman Rusek OFM Cap, Krajowy Koordynator Grup Modlitwy O. Pio. Członkowie grupy biorą także udział w rekolekcjach i spotkaniach rejonowych. Dwukrotnie w ciągu roku uczestniczą w diecezjalnym, otwartym – adwentowym i wielkopostnym otwartym dniu skupienia dla Grup Modlitwy ojca Pio, gdzie pogłębiają swoją duchowość.

Do ważniejszych wydarzeń w życiu o. Pio, istotnych dla członków Grupy, należy rocznica Obłóczyn Zakonnych i przyjęcia przez Niego habitu zakonnego, co miało miejsce 22 stycznia 1919 roku. W tym dniu (22 stycznia), corocznie, czciciele Świętego Stygmatyka na całym świecie obchodzą Dzień Wierności, uczestnicząc w uroczystej Mszy św., w czasie której odnawiają  obietnice chrzcielne i potwierdzają zobowiązanie do wierności Ewangelii i charyzmatowi Grupy. Członkowie Grupy Modlitwy o. Pio włączają się aktywnie w życie wspólnoty parafialnej poprzez różnego rodzaju działania, m.in.: prowadzą piątkowy różaniec; biorą udział w czuwaniach modlitewnych z okazji różnych świąt i uroczystości; prowadzą wrześniową nowennę do św. o. Pio; przygotowują oprawę liturgiczną Mszy Świętej w ostatni piątek każdego miesiąca. W okresie istnienia grupy, jej członkowie wielokrotnie byli organizatorami lub współorganizatorami i uczestnikami pielgrzymek do miejsc kultu: sanktuariów na terenie diecezji własnej i innych w kraju, m.in. Jasna Góra, Kalwaria Zebrzydowska, Łagiewniki, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Kalwaria Pacławska, Radecznica.

Od lat członkowie Wspólnoty wykazują się działalnością charytatywną, dofinansowując poprzez Ruch Maitri, dożywianie i leczenie głodujących dzieci w Afryce. Doraźnie wspierają różne akcje charytatywne w parafii.

Rok 2022, to czas wyjątkowy, szczególnie dla czcicieli o Pio z naszej parafii. W dniu 16 czerwca przypada 20. rocznica kanonizacji św. Stygmatyka, zaś w ostatnich dniach października, 20. rocznica powstania parafialnej Grupy Modlitwy o. Pio i 15. rocznica sprowadzenia i przyjęcia do parafii relikwii Świętego. Wszystkich parafian i czcicieli o Pio zapraszamy na uroczystości jubileuszowe w październiku br.

Zainteresowanych duchowością św. ojca Pio zachęcamy do wstąpienia do naszej Grupy Modlitwy. Za wstawiennictwem św. Stygmatyka wielu doznało łaski uzdrowienia duchowego i fizycznego i wielu powtarza, że jeśli ktoś dostanie się w ręce ojca Pio, to już od niego nie odejdzie. Ojciec Pio „działa”. Decyzję o przystąpieniu do wspólnoty należy uprzednio przemyśleć, by dobrowolnie przyjęte obowiązki wypełniane były chętnie i z radością. Do Grupy Modlitwy Ojca Pio można dołączyć w dowolnym czasie, zgłaszając się bezpośrednio na spotkanie formacyjne lub do kierownika duchowego Grupy, ks. Damiana Szewczyka.
Źródło: *)Triduum przygotowujące do przyjęcia w naszej parafii relikwii św. o. Pio. „Ku Wspólnocie, 2007, Nr 3 (67):9.

Śp. ks. dr Konrad Maciąg z relikwiami św. ojca Pio, 28.10.2007

Spotkania w ostatni piątek miesiąca:
godz. 1615  – spotkanie formacyjno-modlitewne
– godz. 1730   – różaniec
– godz. 1800  – Msza Święta wotywna i uczczenie relikwii św. Ojca Pio

Przywilejem członków Grupy jest to, że stają się duchowymi synami i córkami Św. Ojca Pio, który jest ich Orędownikiem u Boga.

Kierownik duchowy grupy: ks. Damian Szewczyk
Serdecznie zachęcamy do wstąpienia do naszej Grupy Modlitwy Ojca Pio. Zainteresowani mogą zgłosić się do opiekuna Grupy ks. Damiana Szewczyka lub przyjść bezpośrednio na spotkanie.