Wspólnota: LSE Miriam

Miejsce spotkań: Kościół Dolny w Parafii Św. Józefa, ul. Filaretów 7

Godziny spotkań: każdy wtorek od godz. 19.00 – 20.30

Kapłan/opiekun wspólnoty: Ks. Krzysztof Krzaczek

Liderzy: Agata Nawrocka, Amadeusz Świta

Jesteśmy wspólnotą osób, które zostały poruszone słowami Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15).
Jesteśmy w różnym wieku, pochodzimy z różnych grup formacyjnych, ale mamy wspólny cel. Ewangelizować siebie i ewangelizować innych. Chcemy formować się ciągle w nowy, radosny i kreatywny sposób. Chcemy być jak św. Andrzej, przyprowadzać do Jezusa kolejnych Szymonów-Piotrów oraz tak jak Maryja (hebr. Miriam) stawać się Uczniami Jezusa i Apostołami Ducha Świętego.